Intensjonsavtale inngått med Hitachi Energy om reparasjon av transformatorer på over 100 tonn

Inngått intensjonsavtale åpner for bruk av egnede lokaler på Stord for reparasjon av store transformatorer i Norge.

Publisert 6. oktober 2023

Stig Fretheim

Daglig leder

Intensjonsavtale som skal resultere i en avtale om mulighet til å bruke hensiktsmessige lokaler på Stord for å kunne reparere og vedlikeholde store transformatorer i Norge. Dette øker beredskapen i Norge og det vil øke kapasiteten til Hitachi for de største transformatorene.

Målet er å minske tiden det tar for transport, reparasjon og gjenoppretting av drift for nettselskap og kraftverk.

Vår intensjon med beredskapsarbeidet er en god materiellberedskap med reservekomponenter, og i tilgjengelig kompetanse for å utføre reparasjoner. Det er også mulig å håndtere mindre transformatorer dersom reparasjonen kan gjøres raskere på Stord. Dette kan spesielt være aktuelt for kritiske transformatorer for nettselskap og kraftprodusenter som både får vanntap og pristap. Det vil i tillegg vil lokale reparasjoner redusere miljøavtrykket for gi mulighet for sirkulærøkonomi for både nett- og produksjonstransformatorer.

Lokalene ligger gunstig til i forhold til de store kraftverkene i Norge og gunstig til med 100 m fra dypvannskai. Vi stiller verksted/lokaler til disposisjon som kan rigges på kort varsel, i løpet av ca. 72 timer. Hitachi kan på relativt kort varsel bruke disse til reparasjon av store transformatorer/komponenter. Verkstedet skal konstrueres og opereres slik at det er optimalt egnet for reparasjoner, planlagt service og rehabilitering av transformatorer og store komponenter.

Illustrasjonen viser verkstedet nede til høyre på lageret. Her er det flyttbare vegger og dimensjonert gulv klar til å ta 300 tonns løft. Dette for å kunne løfte ut aktiv del.

Illustrasjon viser lager ovenfra på Stord