REN skal arrangere Icolim 2025

Icolim er verdens viktigste utstilling og møteplass for avbruddsfritt vedlikehold. Konferansen går over tre dager og holdes hvert tredje år.

Publisert 29. august 2022

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

Icolim (International Conference On Live Maintenance) er en Europeisk konferanse for arbeid på spenningssatte anlegg (AUS). Konferansen er organisert av organisasjonen Live Workassosiation (LWA), der 12 land er medlem. Konferansen går på rundgang mellom disse landene og i juni 2025 er det Norge og REN som skal arrangere konferansen på Hellerudsletta.

På grunn av Covid-19 har konferansen måtte utsettes, men i juni 2022 kunne endelig Italia være vertskap i Torino. Kai Solum, som sitter som Norge sin representant i LWA, fikk da overtatt stafettpinnen for gjennomføring av Icolim for fjortende gang.

Dette ser vi frem til! Det blir mye jobb, men det er utrolig kjekt at vi nå kan invitere deltakere og foredragsholdere fra hele verden til Norge.

Kai Solum, REN

Presentasjon av foredrag, utstilling og praktisk demo

Konferanser er lagt opp med to dager med foredrag med ulikt tema som går i parallelle konferansesaler. Her velger deltakerne selv hvilke foredrag de ønsker å høre på.

I tilknytning til konferansesalene vil det være utstillinger fra leverandører av AUS verktøy og kjøretøy.

Den tredje dager er praktisk demo av AUS. Her vises AUS på alle spenningsnivå fra 0,23kV opp til 400kV.

«Vi ser på muligheten for å arrangere Icolim samtidig som Metodedager 2025» forteller Kai Solum. «Dette vil gi begge arrangementene enda mer faglig tyngde og innhold».