REN Beredskap er operativ på GIS anlegg

I 2019 opprettet REN datterselskapet REN GIS-Beredskap AS som skulle stå for de nødvendige anskaffelsene på vegne av bransjen. Hovedmålet var å bistå nettselskapene med å innfri kravene i Kraftberedskapsforskriften, men vi inviterte også med andre anleggseiere som har behov for beredskap, men ikke nødvendigvis er omfattet av forskriften. Selskapet er et datterselskap av REN, og vi har invitert anleggseiere til å sitte i styret, for å få gode beslutninger i selskapets virksomhet.

Publisert 20. desember 2022

Magne Solheim

Daglig leder REN GIS-beredskap

Bildet viser lossing av deler fra Hitachi Energy. De store kassene inneholder effektbrytere. Vekt: ca. 1000 kg.
Lossing av deler fra Hitachi Energy. De store kassene inneholder effektbrytere. Vekt: ca. 1000 kg.

GIS står for Gas Insulated Switchgear, og dette beredskapsarbeidet har fokusert på spenningsområdet 50-170 kV, der det ble avdekket et behov i en utredning som REN gjennomførte i 2018-2019.

Det første som kom på plass, var en avtale om reparasjonsberedskap. Vi forhandlet med alle de 3 største leverandørene som har levert GIS til norske anlegg, og avtalene kom på plass våren 2020 med GE Power, Siemens (nå: Siemens Energy) og ABB Power Grids (nå: Hitachi Energy). 24 selskaper ble med på denne avtalen, men på grunn av sammenslåinger, er dette tallet nå 21, ved nyttår.

Nå, nesten 3 år senere, har vi også materiellet på plass! Det er opprettet et sameie for de som har investert i felles materiell, og det var enighet om å investere i komplett reservedelssett for de anleggstypene som det er installert flest av. For de øvrige har vi kjøpt inn mobile brytereanlegg som kan settes opp og fungere mens en bygger om eller reparerer anleggstyper som ikke lar seg reparere. De mobile anleggene består av 3 enheter som hver har to effektbrytere og to skillebrytere. Avgangene har pluggtilkobling, som gjør det fleksibelt å benytte disse, og koblingskabler kan være ferdig endeavsluttet, slik at de kan tas raskt i bruk. Ikke alle som er med på beredskapsavtalen valgte å bli med på investering i materiell, så sameiet består av 18 selskaper, der alle har lik rett til å ta ut materiell i en beredskapssituasjon.

Foreløpig har vi satt materiellet på et midlertidig lager, men det er planer om et nytt lager i samarbeid med REN transformatorberedskap, som skal stå ferdig i 2024.

Vi sender ut en mer utførlig orientering til de selskapene som er med i materiellsamarbeidet. Bildene viser SAT som ble gjennomført for de mobile anleggene i forrige uke. Vi takker Siemens Energy for en rekordrask leveranse som ble gjennomført på 12 måneder, på tross av ettervirkninger av pandemi, samt uroligheter i Europa!

Bilder viser en av konteinerne med mobile GIS.
En av konteinerne med mobile GIS. Foran - deltakerne fra REN GIS-beredskap på SAT. Fra venstre: Bjørn Haukanes, Magne Solheim, Johnny Kjønås, Vidar Jakobsen, Anne-Lise Hansen, Per Morten Birkelund, Stig Fretheim, Nils Nesheim.
Bildet viser en konteiner som er laget for å kunne transporteres på norske veier uten spesiell tillatelse
Konteinerne er laget for å kunne transporteres på norske veier uten spesiell tillatelse.