Rammeavtale for maritim beredskap

REN Sjøkabelberedskap har på vegne av medlemmene i sjøkabelsamarbeidet gjennomført en anskaffelse med tildeling av kontrakter på rammeavtaler for maritim beredskap som dekker nettselskapenes behov for retting av feil på sjøkabelanlegg.

Publisert 24. mars 2023

Per Morten Birkelund

Prosjektleder

Bildet viser lasting av sjøkabel fra land til båt.
Nautilus Maxi Seaworks

REN SKB har på vegne av medlemmene i sjøkabelsamarbeidet gjennomført en anskaffelse på rammeavtale for 1. og 2. linje maritim beredskap, og tildelt kontrakt til hhv

  1. Amundsen Diving AS for 1. linje beredskap, kontroll/inspeksjon av regionalnettskabler mm. Førstelinjeberedskap er utrykning med båt med ROV/dykker til havarert kabel for å avdekke feilsted, skadeomfang og om mulig feilårsak. Avhengig av risikovurdering kan også førstelinjeberedskap inkludere mindre reparasjoner og sikringsarbeid av skadestedet
  2. Seaworks Kabel AS for 2. linje beredskap som omfatter mobilisering av fartøy og transport av reserveutstyr til skadested og tilrettelegging for skjøting eller installasjon av kabel og eventuelt fjerne gammelt anlegg.

Anskaffelsen er gjennomført iht. Lov om offentlige anskaffelser og «Forsyningsforskriften», offentlig publisert på doffin.no og EU ved bruk av TED (Tenders Electronic Daily).

Avtalen gjelder i 3 år fra 20. desember 2022, deretter er det 5 opsjoner hver på ett år slik at maksimal gyldighet på rammeavtalen er til 22. desember 2030.

Avtalen blir kun utlevert på forespørsel til deltagerne i rammeavtalen ift. et reelt behov. En kort presentasjon av de to rammeavtalene finnes på websiden for sjøkabelberedskap hos ren.no (krever innlogging).