Problemer med leveranse av komponenter i bransjen

Bransjen og REN sliter med å få leveranser av store komponenter på 145 kV nivå. Dette gjelder for prosjekter, men vi vurderer også risikoen som økende for å sikre leveranser til beredskapsformål. Lange leveringstider på komponenter øker også behovet for beredskap og for antall beredskapskomponenter.

Publisert 13. september 2023

Stig Fretheim

Daglig leder

Målet er å løfte problemstillingen og lage en strategi/plan slik at både aktuelle nettselskap og REN kan få leveranser til beredskap og prosjekter med større sikkerhet i årene som kommer.

Muligheter som ligger her er å:

  • Gå sammen om større bestillinger og sikre leveranser til nye prosjekter
  • Kunne lagre komponenter et sikkert sted til de skal tas i bruk med tilhørende lagringskapasitet
  • Fremme samarbeid i bransjen med å standardisere byggemåte på transformatorstasjoner og komponenter/ytelser i disse
  • Kunne få rammebetingelser av RME slik at en kan få investeringene inn i inntektsrammen fra det tidspunkt de er levert til lagring for senere bruk