Påmelding til Icolim 2025 er åpnet!

Icolim er verdens viktigste utstilling og møteplass for avbruddsfritt vedlikehold. Konferansen er et unikt forum for diskusjon om praksis og metoder innen AUS. Hovedfokusområdene inkluderer utvikling, implementering, anvendelser, sikkerhet, teknologi og standarder.

Publisert 6. juni 2024

Kai Solum

Avdelingsleder Forvaltning og luftnett

Bakgrunn

Icolim (International Conference On Live Maintenance) er en europeisk konferanse for arbeid på spenningssatte anlegg (AUS). Konferansen er organisert av Live Working Association (LWA), der 12 land er medlem. Konferansen går over tre dager og arrangeres hvert tredje år i et av medlemslandene.

Den 17.-19. juni 2025 er det Norge og REN som står for arrangementet, og det vil arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport.

Presentasjon av foredrag, utstilling og praktisk demo

Konferansen består av to dager med foredrag innen ulike temaer som holdes parallelt i flere konferansesaler. Deltakerne kan velge hvilke foredrag de ønsker å høre på. I tilknytning til konferansesalene vil det også være utstillinger fra leverandører av AUS-verktøy og kjøretøy. Den tredje dagen er satt av til praktiske demonstrasjoner av AUS på alle spenningsnivåer fra 0,23 kV opp til 400 kV.

Tema på konferansen

Icolim 2025 vil være et flerspråklig arrangement, men hele konferansen vil foregå på engelsk. Hovedtemaene for konferansen inkluderer:

 • AUS kompetanse
 • Robotsystemer
 • Arbeid i nær ved sonen
 • Økonomi ved AUS
 • Opplæring i AUS
 • Verktøy og testing av verktøy
 • Beste praksis - Presentasjon av arbeidsmetoder for AUS
 • Lysbue
 • Utvikling av AUS
 • Sikkerhet
 • Nye arbeidsmetoder
 • Nytt verktøy, utstyr og materiell
 • Ulykker knyttet til AUS
 • Bruk av helikopter ved AUS
 • Arbeid på batterier (elektriske biler)
 • Lover og regler

Call for Papers: Frist i juli

Vi oppfordrer alle som har rapporter eller dokumenter innenfor ett eller flere av disse fagfeltene til å sende inn en beskrivelse (abstract) innen juli 2024. Fullstendige dokumenter ønskes levert innen desember 2024. Å sende inn relevant materiale gir muligheten til å presentere funnene under konferansen, og deltakere vil kunne få invitasjon til å delta som foredragsholdere.

Åpnet påmelding

Vi har åpnet påmelding for både deltakere og utstillere. Akkurat nå tilbyr vi rabatterte priser for alle deltakere. Les mer og meld deg på her!

Spørsmål om Icolim kan sendes til Kai Solum, på kai@ren.no.