Oppdateringer i verktøyet Støy

Verktøyet Støy har de siste månedene fått flere oppdateringer. Fra april til juni 2024 har vi implementert en rekke forbedringer og nye funksjoner som vil gjøre det enklere og mer effektivt for deg som bruker.

Publisert 21. juni 2024

Bjørn Inge Oftedal

Prosjektleder

Ny forside for enkel tilgang

Den nye forsiden gir deg en oversikt over alle beregningene dine. Nå kan du enkelt:

 • Opprette nye beregninger
 • Redigere navn på eksisterende beregninger
 • Kopiere eller slette beregninger
 • Ta ut rapporter i både PDF- og Excel-format for en eller flere beregninger
 • Kopiere en eller flere beregninger til et annet eksisterende prosjekt hvor Støy er aktivert
 • Slette flere beregninger samtidig

"Side 1 / Hovedside"

For å sikre at ingen data går tapt, lagres nå input underveis. Dette betyr at hvis du blir forstyrret eller mister internettforbindelsen, slipper du å begynne på nytt. I tillegg er rekkefølgen på tabeller og grafer justert for bedre oversikt, og det er lagt til flere harmoniske ordener i søylediagrammet. En ny funksjon for lavspenningsberegning viser strømkvoter på lavspenningssiden av transformatoren, med mulighet for å velge spenningsnivå i grafen.

Ny Excel-rapport

I tillegg til PDF-rapporten er det nå mulig å generere en Excel-rapport for hver enkelt beregning. Dette gir deg større fleksibilitet i hvordan du ønsker å presentere og analysere dataene dine.

Flere kopieringsmuligheter

Fra den nye forsiden kan du nå:

 • Kopiere hele prosjektet, noe som overfører alle beregningene til et nytt prosjekt
 • Kopiere enkeltberegninger innenfor samme prosjekt
 • Kopiere beregninger til andre prosjekter

Feilrettinger

Flere feil er blitt rettet opp for å sikre en jevnere brukeropplevelse:

 • En feil i beregningen av frekvensavhengig impedans når det finnes avgreininger på kundens avgang er fikset
 • Tidligere har programmet gitt R og X for transformatorer i småkraftverk som pu-verdier. Brukere ble bedt om å oppgi verdiene i prosent, men det var en begrensning på å kunne legge inn data mellom 0 og 1. Denne begrensningen er nå fjernet, slik at typiske verdier som R=1 % og X=10 % kan brukes. Gamle verdier håndteres automatisk i systemet.

Enten du er ny bruker eller erfaren, vil de nye funksjonene gjøre arbeidet ditt både enklere og mer effektivt.

Webinar 30. august

For å gi mer informasjon knyttet til de nye oppdateringene inviterer vi til webinar 30. august. På webinaret informerer og demonstrerer vi funksjonene. Meld deg på her.