Endringer av ressurspriser i kalkyle

Vi har i den siste tiden hatt en dialog med RME om hvordan ressurspriser beregnes når man skal regne på anleggsbidrag. Som et resultat av denne dialogen vil det nå bli implementert endringer i ressursprisene som benyttes ved anleggsbidrag (REN-pris og 0 % påslag).

Publisert 26. mai 2023

Magne Solheim

Prosjektleder

Vi har tidligere fjernet de generelle påslagene som var knyttet til virksomheten og stillingene. Denne gangen fjerner vi også fradragene for sykdom, opplæring og reisetid når den tilgjengelige arbeidstiden beregnes. Fradraget for ferie vil fortsatt være det samme som før. Disse endringene vil medføre en relativt stor nedgang i timeprisen for montører, anleggsarbeidere og prosjektingeniører.

Vi har oppdatert veilederen for kostnadsoppbygging, og den vil snart bli tilgjengelig på server. I tillegg har vi gjennomført oppdateringer av andre ressurser i samsvar med SSBs indekser for første kvartal 2023. Endring av prisene i kalkyle og ny versjon av Veileder for kostnadsoppbygging ble lagt ut 25. mai 2023.