Oppdatering av priser i Kostnadskatalogen

Revisjon 1-2021 av katalogen er lagt ut. Den inneholder oppdatering av priser til 2021-nivå, og noen nye materiellkoblinger.

Publisert 20. april 2021

Magne Solheim

Prosjektleder

Bildet viser en illustrasjon av to menn som flytter en kabeltrommel


Vi ble dessverre ikke ferdig med nye maler for større tverrsnitt på BLL, samt OPGW som jordline i HS-luft malene, men det er gjort mye arbeid på dette, og vi legger det ut som ny revisjon så snart det er ferdig i løpet av året.

Hva er endret?

Materiellpriser er justert opp med 3,1 % i henhold til KPI.

Timepriser er justert generelt for maskinressurser med -2,5 %, og mannskapsressurser med +2,2 %, i henhold til SSBs indekser for bygg og anleggsvirksomhet. Timepris for montør og prosjektingeniør er som vanlig behandlet spesielt, og har resultert i en timepris på henholdsvis 715 (+1,4 %) og 867 (+2,8 %) kr.

Hvor finner jeg veilederen?

Veileder for kostnadsoppbygging vil gi mer detaljer om dette, og du finner den under Hjelp-menypunktet i REN PROSJEKT.