Nytt sameie for beredskapsmateriell GIS

Det har vært kjent en stund, SF6-gass ikke er bra for drivhuseffekten. Det er kommet avgift på gassen, og nye regler er på vei, for å sikre en overgang til mer miljøvennlige anleggstyper. Vi ser allerede effekten av dette, og de siste årene er det nesten utelukkende installert GIS med miljøvennlig teknologi i Norge, på spenningsnivå 66-132 kV. Det er derfor på tide å anskaffe beredskapsmateriell til disse.

Publisert 16. februar 2024

Magne Solheim

Prosjektleder

Etter å ha diskutert en god del frem og tilbake, har det blitt bestemt at GIS-materiell med miljøvennlig teknologi skal anskaffes gjennom et nytt sameie. Invitasjon til å delta i dette gikk ut i starten av oktober 2023, og var rettet mot alle som har anskaffet slikt materiell, pluss de som deltar i det eksisterende materiellsamarbeidet på GIS.

Bildet viser en Siemens BlueGIS med LPIT. Foto: Siemens Energy
Siemens BlueGIS med LPIT. Foto: Siemens Energy

Status nå er at det er installert nok avganger av anleggstypen Siemens Energy 8VN1 (BlueGIS) til at det er fornuftig å dele på kostnaden med å anskaffe deler til denne. Vi har fått inn nok erklæringer om å delta, til at vi kan gå i gang med anskaffelsen, og stifte sameiet. Dato for stiftelsesmøte blir samtidig med at årsmøter avvikles for de eksisterende sameiene, 5 og 6 juni. Mer informasjon om dette kommer ut i disse dager, til de berørte. Prosessen med å spesifisere, og anskaffe materiellet er startet, og det ser ut til at levering av dette kan bli tidligst våren 2026.