Nytt risikovurderingsverktøy for nettbransjen lanseres snart!

For nettbransjen er det avgjørende å ta i bruk nye verktøy for å effektivt kunne håndtere sine mange arbeidsoppgaver. I mange år har bransjen stolt på makrotunge Excel-ark for å gjennomføre risikovurderinger, noe som har klare begrensninger. Nå introduserer vi et nytt spesialisert risikovurderingsverktøy. Dette verktøyet vil gjøre prosessen enklere, samt forbedre samarbeid og sporbarhet.

Publisert 3. oktober 2023

Erik Mendes Melvær

Produkt- og forretningsutvikler

Enkel tilgang til nødvendig dokumentasjon

Mange av dagens løsninger, som makrotunge Excel-ark, kan være uoversiktlige og lite brukervennlige. Med vårt nye verktøy får vi en plattform som gir oss enkel og sentralisert tilgang til all nødvendig dokumentasjon, noe som forenkler arbeidsflyten betraktelig.

Samarbeid blir en lek

Samarbeid har tidligere vært utfordrende, spesielt med tunge filer som risikerer å bli stoppet av e-postbrannmurer. Dette nye verktøyet prioriterer samarbeid, og gjør det enkelt å dele og jobbe sammen med både interne kollegaer og eksterne partnere.

Veiledning for en enklere prosess

For de som kanskje er nye innen risikovurdering, eller bare trenger en oppfriskning, inneholder verktøyet nyttige veiledninger og funksjoner. Dette er designet for å lette prosessen og sikre kvaliteten på risikovurderingene. Verktøyet er designet med tanke på lav brukerterskel. Det skal være enkelt å ta verktøyet i bruk.

Skreddersydd til forskjellige fagområder

Ulike fagområder krever forskjellige tilnærminger. Med dette i bakhodet er verktøyet fleksibelt nok til å møte de varierte behovene i nettbransjen, mens det sikrer at alle risikovurderinger er i tråd med relevante forskrifter.

I første omgang vil fagområdene Byggherreforskriften og HMS/Internkontroll være tilgjengelig i risikovurderingsverktøyet. Nye fagområder vil bli lagt til fortløpende i verktøyet.

Innhold tilpasset organisasjonen

Verktøyet anerkjenner viktigheten av å kunne tilpasse innhold til egen organisasjon. Organisasjoner kan opprette maler for risikovurderinger, sikre en standardisert prosess, og sørge for at lærdom og beste praksis enkelt kan overføres fra ett prosjekt til et annet.

Enklere arbeidshverdag

Vårt nye risikovurderingsverktøy vil gjøre hverdagen enklere ved å legge vekt på enkelhet, samarbeid og sporbarhet. Med dette verktøyet kan vi si farvel til de gamle, tungvinte Excel-arkene og velkommen til enklere og mer samarbeidsvennlige løsninger.

Bildet viser skjermdump fra fase 1 i verktøyet
Skjemdump fra verktøyet
Bildet viser hvordan en rapport ser ut
Rapport fra verktøyet

Få en innføring på gratiswebinar

25. oktober arrangerer vi gratiswebinar der du kan få en introduksjon av verktøyet. Les mer her.