Nytt RENblad vedrørende tilknytning med vilkår om utkobling og/eller begrensning i forbruket

REN har gjennom en arbeidsgruppe jobbet med et nytt vedlegg til RENblad 430 som regulerer tilknytninger med begrensninger i effektuttaket. "Avtale om tilleggsvilkår: Utkobling og/eller begrensning i forbruket" mellom et nettselskap og en nettkunde. Avtalen omhandler vilkårene for utkobling eller reduksjon i forbruket for tilknytningen og er et vedlegg til Rammeavtalen for tilknytning og nettleieavtale for Store nettkunder.

Publisert 29. juni 2023

André Indrearne

Avdelingsleder Tilknytning, måling og nett

Bakgrunn

Avtalen om tilleggsvilkår er et frivillig alternativ regulert av Forskrift om nettregulering og energimarkedet (FOR-2019-10-24-1413). Ifølge forskriften kan et nettselskap og en uttakskunde inngå en avtale om tilknytning med vilkår om utkobling eller begrensning i forbruket. Det er ikke krav om kompensasjon til uttakskunden ved inngåelse av slike avtaler eller ved utkobling eller begrensning i forbruket i henhold til avtalen.

Om avtalen

Som følge av at det ikke er driftsmessig forsvarlig å tilknytte kunden kan det inngås en avtale med begrensninger. Avtalen tar hensyn til spesifikke situasjoner som kan oppstå i nettet og påvirke strømforsyningen til nettkunden. Dette kan inkludere feil, utfall, arbeid/revisjoner eller andre hendelser som resulterer i at nettkunden ikke kan forsynes fullt ut. Det er viktig å merke seg at avtalen inneholder en beskrivelse av hvilket forbruk som kan kobles fra eller begrenses.

Avtalen inneholder en vilkårsbeskrivelse som angir begrensningene i nettkundens effektuttak. Denne beskrivelsen kan inkludere en tidsstyrt varighet og angivelse av hvem som overvåker, kobler ut eller kobler inn forbruket. Avtalen tar også hensyn til ulike hendelser eller spesifikke situasjoner som kan føre til reduksjon i uttakskundens maksimale effektuttak.

Tekniske løsninger og prosessbeskrivelse for utkobling

Avtalen fastsetter også de tekniske løsningene og prosessbeskrivelsen for utkobling og innkobling av strømforsyningen. Nettselskapet har ansvar for å beskrive og implementere retningslinjer for utkobling og innkobling, inkludert bruk av fjernkontroll eller automatisk utkobling. Avtalen gir også alternative løsninger for avtaleforholdet.

RENbladet er utformet for bruk sammen med de eksisterende RENbladene/avtalemalene for tilknytning.