Nytt materiell-sameie for miljøvennlige GIS-typer

REN Beredskap samler som kjent bransjen om et samarbeid om investering i reservedeler for beredskapsformål. De ulike prosjektene for anleggstypene i regionalnettet har pågått en stund, og er på ulike stadier i en anskaffelsesprosess. Det er etablert fire sameier for sjøkabel (tre materielltyper og et lager), et for GIS, et for Nett-transformator, og et for lagertilbygg.

Publisert 5. oktober 2023

Magne Solheim

Prosjektleder

Historikk

Sameiet for GIS har anskaffet alle reservedelene for de anleggstypene som det er mulig å samarbeide om, samt mobile GIS for de øvrige. Det er imidlertid på vei strenge restriksjoner for bruk av F-gasser i nær fremtid, og bransjen har allerede startet overgangen til SF6-fri teknologi. Det har derfor oppstått et behov for reservedeler også til disse nye anleggstypene, som øker i utbredelse. Det har vært gjort noen vurderinger i forhold til hvordan en skal gå frem for å anskaffe disse, men det satses nå på et eget sameie for dette formålet.

Nytt sameie

Foreløpig er det Siemens Energy som har fått best «fotfeste» for sin miljøvennlige anleggstype 8VN1, også kalt BlueGIS. Alle anleggseiere som har anskaffet slike brytere får nå tilbud om å gå inn i et samarbeid om reservedeler. Jo flere som blir med, jo rimeligere blir det for hver deltaker. Andelen man betaler inn er satt i forhold til volumet av anlegg man har, dette gjenspeiler nytten av å delta fordi risiko for feil vil øke med antall brytere og avganger. Også de som deltar i det eksisterende samarbeidet om GIS vil få tilbud om å gå inn i dette nye, selv om de ikke har anskaffet denne anleggstypen enda. Disse vil gå inn med et «minste-innskudd» som er felles for alle. Dette er spesielt viktig for netteiere, da disse er omfattet av «Lov om offentlige anskaffelser». Størrelse på innskuddet er satt slik at vi regner med å få gjennomført anskaffelsen selv om relativt få deltar, og det blir som nevnt ikke nødvendig å utnytte hele rammen dersom mange deltar.

Bilde av 8VN1.

Anskaffelsen

RENs datterselskap; REN GIS-Beredskap AS vil stå for anskaffelsen, som denne gangen vil gjøres hos Siemens Energy, men vi vil følge nøye med på utviklingen fremover, og etter hvert som anleggstyper fra andre leverandører etablerer seg, og oppnår et visst volum, vil vi utvide sameiet til å omfatte også disse.

Frist for å sende inn erklæring om deltakelse i dette samarbeidet utløper 27. oktober, og kontrakt for anskaffelse er planlagt inngått før årsskiftet.