Nye priser i REN kalkyle

Vi har mottatt mange henvendelser angående materiellpriser det siste året. Prisene har blitt påvirket av flere faktorer, inkludert en generell økning i prisene og spesielle forhold som metallpriser. Prisstigningen har vært gjennomgående og høyere enn på lenge, for alle varer.

Publisert 8. mars 2023

Magne Solheim

Prosjektleder

Generell økning

Vi hadde en stor gjennomgang og justering av materiellprisene i 2022, men så oss nødt til å gjøre noen begrensede analyser også i år, for å ta inn noen store skjevheter. Dette gjelder spesielt fordelingstransformatorer, som er justert opp med gjennomsnittlig 49 %. Her har vi også tatt inn noen skjevheter mellom transformatortypene som hadde oppstått over tid.

Ressursprisene er også justert i henhold til SSB sine indekser, og er mest opp på maskiner, med 16,1 %. For mannskaper er det en generell justering på 3,7 %, men for de spesielle ressursene som bærer overheadkostnadene, er det bare små endringer, mest på grunn av at vi har nedjustert arbeidsgivers pensjonskostnader til riktig nivå. Montørtimepris er gått ned med 0,6%, mens prosjektingeniør har en svak økning på 0,7 %

For nye prosjekter/kalkyler vil prisene bli tatt i bruk automatisk. For eksisterende kalkyler vil man få et valg neste gang man åpner kalkylen, om man vil ta i bruk det nye prissettet, dersom kalkylen er av type «REN-kalkyle». For type «Selskapskalkyle» vil man ikke få dette varselet.

Skjermbilde fra kalkyle-verktøyet
Systemets spørsmål ved oppdaterte priser.

Det er verdt å nevne at vi nå opplever en økende trend i forhold til at selskapene vegrer seg for å levere inn priser til REN. Vi ber dere sørge for at avtalene som inngås med leverandørene gir anledning til å bidra inn et slikt samarbeid som vi står for. Uten bidrag fra et representativt utvalg av dere som bruker kalkyleverktøyet, vil vi ikke kunne lage en REN pris for materiell, og kalkyleverktøyet vil miste mye av sin verdi.