Nye funksjoner og ansiktsløftning for selskapsmerknader

Selskapsmerknader gir deg mulighet til å inkludere selskapsspesifikke tillegg og avvik fra innholdet i RENblader. Merknadene vil automatisk legges til RENbladet når det lastes ned i ditt selskap. Du kan også velge å dele dem med entreprenører og installatører som utfører arbeid for deg. Vi har nå lagt til ny funksjonalitet for selskapsmerknader slik at du får løst behovene i ditt selskap.

Publisert 21. mars 2021

Bjarte Sandal

Avdelingsleder Kunde

Selskapene du ønsker å dele dine merknader med må ha eget abonnement på de aktuelle RENbladene. Selskapsmerknader jobber du med under RENblad-fanen på Min side. Det er bare selskapsadministratorer som kan legge til og endre merknader for sitt selskap.

Skjermbilde av RENblad-området på www.ren.no

Før du leser videre er det viktig å huske på at selskapsmerknader bare fungerer for RENblader i PDF-format. Avtalemaler i Word-format og Excel-regneark har ikke støtte for selskapsmerknader.

Riktekstformatering og forhåndsvisning

Innhold i selskapsmerknader har siden systemet ble innført begrenset seg til rentekst uten mulighet for formatering. Den nye løsninger støtter riktekstformatering og forhåndsvisning av det endelige resultatet direkte i nettleseren. Dette bedrer brukeropplevelsen vesentlig!

Riktekstformatering støtter blant annet:

  • Overskrifter
  • Fetskrift, kursiv og gjennomstreking
  • Horisontale linjer
  • Ulike listertyper som kulepunkt, nummerering og sjekkbokser
  • Tabeller
  • Lenker
  • Bilder

Automatisk versjonering

Når du endrer eller oppdaterer en merknad, opprettes det automatisk en ny versjon av merknaden. På den måten har du hele tiden kontroll på hvilke endringer som har vært gjort. Tidligere versjoner vil fortsatt være tilgjengelige, og kan gjenopprettes ved behov.

Del merknader med spesifikke eller alle installatører og entreprenører

Selskapsmerknader er nyttige til intern bruk, men kommer virkelig til sin rett når de deles med selskaper som utfører arbeid for deg.

Tidligere har det bare vært mulig å dele merknader med ett eller flere enkeltselskaper. For å lette delingsarbeidet, er det nå mulig å dele merknader med alle selskaper av samme type. Ved å dele med for eksempel alle installatører, er det ikke lenger behov for å oppdatere delingen for hver gang en ny installatør skal utføre arbeid.

Skjermopptak som viser hvordan man deler selskapsmerknader med underleverandører
Merknader deles enkelt med alle selskaper av en type eller med de enkeltselskapene du ønsker

Velg hvilken oppdragsgiver du vil lese merknadene til

Jobber du hos en installatør eller entreprenør, er det viktig at du setter deg inn i selskapsmerknadene til selskapet du utfører arbeid for.

Når du laster ned et RENblad, kan du velge hvilke selskapers merknader du ønsker å se. Merknadene vil da bli flettet inn i nedlastingen. Jobber du for flere oppdragsgivere, kan du enkelt bytte hvilke merknader som skal vises i RENblad-søket. Du kan bare se selskapsmerknadene til de selskapene som har valgt å dele med ditt selskap.

Skjermbilde som viser hvor man endrer oppdragsgiver i RENblad-søket
Velg oppdragsgiver i nedtrekksmenyen