Nye animasjonsfilmer til fri bruk: Aktiviteter i nærheten av høyspennings luftlinjer

Bruk av maskiner og biler med redskap som har lang rekkevidde utgjør stor risiko når dette foregår under eller i nærheten av høyspennings luftlinjer. Kraner og personløftere har de senere år fått stadig høyere rekkevidde. Som et eksempel så registrerer Statnett 25-30 farlige forhold med høytrekkende maskiner nær kraftlinjer i transmisjonsnettet. Det er grunn til å anta at problemet også er i stor grad gjeldende i regional- og distribusjonsnettet.

Publisert 19. desember 2023

Øyvind Slethei

Prosjektleder

Skjermdump fra animasjonsfilmen om arbeid i nærheten av høyspennings luftlinjer – fagverksmaster
Skjermdump fra animasjonsfilmen om arbeid i nærheten av høyspennings luftlinjer – fagverksmaster

Filmer til opplæring

Temaet har vært diskutert i Driftsledermøtet i REN, og de mener at det er viktig at det gjøres preventive tiltak mot dette. Et av forslagene som kom opp i den forbindelse er å lage animasjonsfilmer som viser hvilke farer som kan oppstå, at man skal kontakte nettselskapet som eier luftlinjen ved arbeid nærmere enn 30 meter og hva man bør gjøre/ikke bør gjøre hvis uhellet først er ute.

Det er laget en film som viser arbeid i nærheten av tremastlinjer og en film som viser arbeid i nærheten av linjer bestående av fagverksmaster.

Animasjonsfilmene er fritt tilgjengelig og kan brukes av alle som ønsker det. I tillegg til at nettselskapene kan bruke disse som informasjon f. eks. egne nettsider, så kan andre aktuelle brukere være selskaper som driver med opplæring innen bruk av kran, maskiner og annet. Arbeidstilsynet, Statens Vegvesen, Maskinentreprenørenes Landsforening kan være andre som kan ha interesse av å bruke disse:

Forbudsskilt

Et annet tiltak, også initiert av Driftsledermøtet, er å ha forslag til fare og forbudsskilt nær HS-luft i RENblad 8032 Driftsmerking av 0,23–24 kV nett. Vi har tatt inn dette og RENblad 8032 er på høring (innlogget område)med høringsfrist 15. januar 2024.

Bildet viser varselsskilt
Eksempel på advarselskilt

Ta gjerne kontakt med Øyvind Slethei, oyvind@ren.no eller Kai Solum, kai@ren.no dersom du har kommentarer eller innspill til animasjonsfilmene eller RENblad 8032.