Ny versjon av Ledning – Tilknytningsverktøy for LS distribusjonsnett

Ledning er ett av de nyeste verktøyene i REN sitt prosjektsystem. Etter lansering i fjor, er vi allerede klar med ny og oppdatert versjon.

Publisert 7. februar 2022

Martin Brandtun

Prosjektleder

3D illustrasjon som viser stikkledning i rør i grøft som forsyner en bolig. Verktøyet Ledning hjelper bruker til å velge korrekt vern i kabelskap og riktig stikkledning med hensyn på utkoblingstid og strømføringsevne.
Illustrasjonen viser stikkledning i rør i grøft som forsyner en bolig. Ledning hjelper bruker til å velge korrekt vern i kabelskap og riktig stikkledning med hensyn på utkoblingstid og strømføringsevne

Verktøyet kan nå brukes for å beregne alle tilknytningsmetoder i LS distribusjonsnettet; Metode A, B og C i henhold til NEK 399 og RENblad 4100.

Verktøyet er et beregningsverktøy for å kvalitetssikre at stikkledning og vern tilfredsstiller krav til elsikkerhet. Underveis i programmet vil brukeren få opp feilmeldinger, advarsler, anbefalinger og dokumentasjon til beregningen.

Et av de viktigste målene har vært å utvikle funksjoner som bransjen har behov for, og som få eller ingen andre programmer løser.

Martin Brandtun, prosjektleder i REN

Nye muligheter med Metode C

I forrige versjon var det kun mulig å prosjektere tilknytninger i henhold til Metode A og B. Nå er Metode C også blitt et alternativ. Dette er tilknytningsmetode for kunder som krever stor effekt, og der nettstasjon plasseres i bygning eller modulbasert kiosk, ved eksempelvis forsyning til større ladestasjoner. I henhold til NEK 399 skal benyttes kanalskinnesystem mellom nettstasjon og rom for hovedfordeling. Ettersom det ikke kan dokumenteres at kanalskinner er jord- og kortslutningssikker må det utføres beregninger for å sikre utkobling av feilstrøm innen 5 sekunder.

Skjermbilde fra verktøyet Ledning, ved beregning av «Metode C – Nettstasjon i bygning».
Skjermbilde fra verktøyet Ledning, ved beregning av «Metode C – Nettstasjon i bygning».

Å utføre beregninger er nå blitt enda raskere

Tiden det tar å beregne tilknytningssak er nå blitt enda mindre. Vi har fått tilbakemeldinger fra brukerne om at det burde være mulig å oppgi kortslutningsdata i forsyningsenden av stikkledning, altså ved kabelskap, stolpe, eller nettstasjon. Vi har hørt på tilbakemeldingene, og dette er nå mulig.

Denne funksjonen åpner for at prekvalifiserte installatører kan bruke verktøyet. Installatøren kan, ved at nettselskap oppgir kortslutningsdata, prosjektere videre i verktøyet Ledning. Det vil gjøre det enklere for installatøren og nettselskap med tanke på kvalitetssikring av stikkledning og at dokumentasjon blir standardisert i henhold til RENblad 4102

Skjermbilde fra verktøyet Ledning – Oppstrøms nett er markert rødt og ikke aktuelt å legge inn data for, hvis en har kortslutningsdata ved, i dette eksempelet, kabelskap. Nederste illustrasjonen er ny funksjon fremvist med innlagt kortslutningsdata.
Skjermbilde fra verktøyet Ledning – Oppstrøms nett er markert rødt og er ikke aktuelt å legge inn data for, hvis en har kortslutningsdata ved, i dette eksempelet, kabelskap. Nederste illustrasjonen er ny funksjon fremvist med innlagt kortslutningsdata.

Parallelle sikringslister og parallelle kabler

Ved tilknytninger med høyt effektbehov kan det være aktuelt med både parallelle kabler og parallelle sikringslister (doble sikringslister). Verktøyet har nå denne funksjonen, og beregner minimum kortslutningsstrøm og tilhørende utkoblingstid.

3D illustrasjon med nettstasjon med doble sikringslister og stikkledning med fire parallelle kabler i grøft frem til hovedfordeling.
Illustrasjon med nettstasjon med doble sikringslister og stikkledning med fire parallelle kabler i grøft frem til hovedfordeling.
Dynamisk enlinjeskjema fra verktøyet Ledning med doble sikringslister og 4 parallelle kabler.
Dynamisk enlinjeskjema fra verktøyet Ledning med doble sikringslister og 4 parallelle kabler.

Her kan du teste verktøyet Ledning.

Gratiswebinar torsdag 24. februar

Jobber du med tilknytning bør ta en titt på opptaket av webinaret hvor du får en gjennomgang av den nye versjonen av tilknytningsverktøyet Ledning. Vi hadde fokus på de nye funksjonalitetene og forbedringer som er blitt implementert.

I tillegg vil du få se de nye animasjonsvideoene som illustrerer tilknytningsmetodene og tilknytningsverktøyet.