Ny luftledningsavtale er fremforhandlet

Luftledningsavtalen er på plass etter lengre tids jobbing der faggruppen for rettigheter har fremforhandle avtalemaler med Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norges Bondelag, Opplysningsvesenets Fond, Finnmarkseiendommen, Statskog, Energi Norge og REN.

Publisert 24. mai 2021

Kåre Espeland

Prosjektleder

Partene kan ikke rettslig forplikte sine medlemmer til å bruke avtalemalene. Avtalene gir imidlertid uttrykk for hva organisasjonene mener vil være en balansert avtale, og partene oppfordrer derfor alle, også grunneiere/organisasjoner som ikke var part i forhandlingene, til å bruke malene. Bruk av avtalemalen vil kunne redusere uenigheter når det skal inngås avtaler om rett til å bygge nye eller ombygge eksisterende nettanlegg.

De øvrige avtalene er ikke fremforhandlet, og må sees på som en bransjeanbefaling. Dette gjelder grunneieravtale for kabelanlegg, grunneieravtale for nettstasjon og grunneieravtale for nettstasjon i bygg. Målet er at nye avtaler til erstatning for disse også skal foreligge som fremforhandlede maler i løpet av 2021.

Du kan lese mer om avtalene under temasiden Rettigheter/Rettighetserverv på REN sine nettsider (innlogget innhold).

Webinar: Fremforhandlede standardavtaler/avtalemaler luftledningsanlegg

Jobber du med rettigheter for elektriske anlegg i nettbransjen er dette webinaret du bør få med deg. Den 27. mai vil du få en gjennomgang av fremforhandlet Luftledningsavtale med veileder. Jeg vil vite mer >>