Ny løsning for tilstandsvurdering og råtekontroll av stolper

Etter flere år med utvikling har Birdsview lansert sin første produktversjon som avdekker skader og råte i trestolper på en presis og effektiv måte - en utfordring norske nettselskaper har stått overfor lenge.

Publisert 21. desember 2022

Victoria Mathisen

Forretningsutvikler i Birdsview

Artikkelen er skrevet av Birdsview. REN har ikke vurdert innhold eller løsninger som presenteres i artikkelen.

Økende utfordring

Det grønne skiftet og økt elektrifisering stiller krav til et stadig mer robust og forsyningssikkert strømnett. Det norske strømnettet er aldrende, og tall fra NVE viser at 70 % av strømnettet nærmer seg forventet levealder. De neste årene er det forventet vesentlige investeringer i befaring, vedlikehold og oppgraderinger av infrastruktur for distribusjon av strøm, og nettbransjen står overfor betydelige kapasitetsutfordringer knyttet til å håndtere den kommende eldrebølgen på en tilfredsstillende måte. Løsninger som hjelper nettselskaper å kartlegge tilstanden til nettet, optimalisere levetid og prioritere hvor ressurser skal benyttes, vil bli avgjørende for å imøtekomme kravene til morgendagens strømnett.

Ny teknologi utviklet i tett samarbeid med bransjen

Birdsview har de siste årene utviklet en løsning for objektiv, effektiv og presis tilstandsvurdering av trestolper. Løsninger omfatter en radarskanner som brukes for effektivt innhenting av objektiv og presis data om stolpers tilstand, og hvor all innhentet data analyseres automatisk i felt. I løpet av sekunder får montøren presentert ferdige analyser av omfang og lokasjon av eventuelle skader i stolpen, samt hvordan disse skadenes påviker stolpens reststyrke. Dette sparer montørene for tid og gjør det enklere å ta trygge og riktige avgjørelser i felt. Mer presise tilstandsvurderinger vil også bety store besparelser for nettselskapene.

Produktbilde av Birdsview
Birdsview Inspect består av en liten sensor for innhenting av data, samt programvare for å få automatiserte analyser i felt.

Birdsview har over tid samarbeidet tett med nettbransjen og har de siste årene hatt utviklingsprosjekter med flere nettselskap. Blant selskapene finner vi blant annet Tensio, Elvia, Arva, BKK Nett og Statnett. Disse selskapene har vært med over flere år og støttet Birdsview med innsikt, ressurser og testing for å bidra til å realisere Birdsviews produkt.

Vi har vært veldig heldige med selskapene som har vært med oss”, påpeker Sondre Nærland, produktsjef i Birdsview. Han påpeker verdien av å ha fremoverlente aktører med seg på laget; “Våre samarbeidspartnere har vært avgjørende for fremdrift vi har hatt. Det er svært gledelig, både oss og våre partnere, å se at samarbeidet nå gir resultater”.

Lovende resultater

I april i år rullet Birdsview ut den første produktversjonen av Birdsview Inspect, et system som lar brukerne samle inn og analysere tilstanden til trestolpene automatisk i felt. Dette er noe selskapet har jobbet mot lenge. “I april rullet vi ut vår første produktversjon for testing, og tilbakemeldingene har vært gode! Det har vært et veldig spennende og innholdsrikt år for oss”, forteller Nærland. Gjennom 2022 har totalt 17 selskaper testet ut Birdsviews løsning, og flere selskap har rapportert gode resultater.

Vi fikk en del aha-opplevelser på stolper vi trodde var bra men som produktet til Birdsview viste at var dårlig. Det samme gjelder stolper vi trodde var dårlige, men som produktet viste at var bra. Der det er råte finner produktet råten”, forteller Henry Gunleiksrud, montør i Stannum. Også Ove Island, prosjektleder for vedlikehold i S-Nett, sitter igjen med gode erfaringer med produktet; “Løsningen er rask og nøyaktig, og gir gode resultater. Det er absolutt et behov for denne type produkt i energibransjen”.

Unik teknologi

Teknologien baserer seg på radarteknologi som vanligvis brukes til å detektere armering i betong. Birdsview utvikler teknologi som gjør det mulig å bruke radarer for å finne anomalier og svakheter i trematerialer, og på denne måten kan Birdsview avbilde lokasjon og omfang av eksempelvis råtelommer eller hakkespetthull i trestolpene. Bildet under viser et eksempel på et tverrsnitt som er målt med Birdsviews system, og hvor dette er sammenlignet med fasiten av hvordan tverrsnittet faktisk ser ut. Bildet under til venstre viser Birdsviews avbildning av tverrsnittet, mens bildet til høyre viser det
faktiske tverrsnittet. Pilen i bildet til høyre viser i hvilken retning stolpen er svakest.

Bildet viser Birdsviews avbildning av tverrsnittet.
Birdsviews avbildning av tverrsnittet.

Siden innhentet data er heldigital kan Birdsview gjøre flere avanserte beregninger direkte på dataene som hentes inn. “I dag beregner vi eksempelvis reststyrken til stolpen automatisk basert på målingene som tas. På sikt er målet å gi en mer presis prediksjon av forventet restlevetid, samt å bedre monitorere utvikling i tilstand”, sier Nærland.

Store ambisjoner fremover

Birdsview legger nå bak seg et innholdsrikt år, men selv om produktet er ute hos Birdsviews partnere og kunder er det fortsatt rom for å videreutvikle produktet. “Vi har fått til mye og tilbakemeldingene er så langt gode. Kjerneteknologien har et stort potensiale og produktet vil bli bedre og bedre”, forteller Nærland. Han poengterer at selskapet både vil jobbe med å forbedre systemene og bruken av produktet, men også se på mulighetene for å utvikle ny funksjonalitet for skannere. “Vi ser for oss at skanneren eksempelvis kan brukes til å effektivt måle stolpen langs vertikal akse, slik at stolpen kan sjekkes for eventuelle skader i én enkelt måling. Dette er et av flere nye bruksområder for produktet vårt vi kommer til å arbeide med fremover, og vi tror vil skape stor verdi for våre kunder”.

Birdsview opplyser om at et nytt og større utviklingsprosjekt for å videreutvikle sin teknologi og utvikle nye funksjonaliteter vil påbegynnes i 2023.