Nettverksuken videreføres neste år

Nettverksuken 2023 ble vellykket. Evalueringen er overveiende positiv, og REN tar sikte på å gjenta arrangementet i oktober neste år.

Publisert 19. desember 2023

Stein Arne Bakken

www.energiteknikk.net

Bilde av banner med logoen til Nettverksuken

– Oppslutningen om Nettverksuken ble veldig god, vi lykkes med konseptet om å kombinere fag og messe, og har fått mange fine tilbakemeldinger fra deltakerne på konferanser og kurs, samt utstillerne. 

Dette gir et godt grunnlag for å kunne utvikle Nettverksuken for de kommende årene, sier Bjarte Sandal, fagansvarlig for arrangementet som REN gjennomførte på X Meeting Point på Hellerudsletta 28. – 30. november.

Sandal opplyser at Teknisk Konferanse samlet 199 deltakere, som er ny rekord, på Regionalnettsdagene var tallet 74, mens i alt 174 montører fra et tjuetalls nettselskap og energientreprenører deltok på fagkursene for montører.

– For Teknisk Konferanse ble økningen i deltakerantallet på hele 40 prosent i forhold til i fjor, og vi er også svært godt fornøyd med vi fikk langt flere deltakere på fagkursene for montører enn vi hadde forventet. Det er viktig for oss å gi montørene et godt tilbud på Nettverksuken, sier Sandal.

I alt 1 141 personer hadde registrert seg på Nettverksuken, hvorav om lag var 450 besøkende til utstillingen.

– Vi traff en nerve

– Oppslutningen viser at bransjen støtter godt opp om Nettverksuken, og det gleder oss. Det er vanskelig å tolke dette på annet vis enn at vi traff en nerve, at vi lyktes med å skape en møteplass for nettbransjen.

Sandal opplyser at REN i tiden frem til jul vil gå grundigere inn i resultatet fra evalueringen etter spørreundersøkelsen som ble gjennomført rett etter Nettverksuken, ikke minst for å se hva som bør justeres på til neste gang.

Fagbladet Energiteknikk kommer med et bilag «Kraftnettet» til sin desember-utgave

Bilaget ble trykt opp og distribuert under Nettverksuken i slutten av november, til deltakerne på konferansene og kursene, og til utstillere og besøkende på messen.

«Kraftnettet» inneholder mye lesestoff som er faglig interessant og nyttig for REN-abonnenter. Her er den åpne linken til den elektroniske utgaven av bilaget:

Les bilaget Kraftnettet

Flere steder vurderes

X Meeting Point på Hellerudsletta nord for Oslo er reservert i slutten av oktober neste år, men det er ennå ikke bestemt om arrangementet skal være der. Også andre alternativer på Gardermoen blir nå vurdert. 

– VI tar en avgjørelse om stedsvalg før jul, og da vil vi også vurdere dette i et fremtidig perspektiv, blant annet i sammenheng med at REN skal arrangere den internasjonale AUS-konferansen Icolim 2025, som vil bli en del av Nettverksuken, sier Sandal.

Ifølge spørreundersøkelsen var utstillerne fornøyd med at de kunne møte både ingeniører og montører, og at de fikk snakket med langt flere relevante personer enn de forventet på forhånd.

Gode tilbakemeldinger

Over 70 prosent av utstillerne har svart at det er ganske sannsynlig at de vil være med også neste gang Nettverksuken arrangeres, resten er usikker. – Dette oppfatter vi som en gledelig tilbakemelding, sier Sandal.

REN har også spurt alle deltakerne om å gi en generell, samlet vurdering, og da svarte 81 prosent at Nettverksuken var et «godt» eller «svært godt arrangement». 15 prosent stilte seg nøytralt, mens fem prosent svarte «ikke godt». På spørsmålet om de ville anbefale Nettverksuken til en kollega, svarte over 81 prosent «ja», 13 prosent «vet ikke» og resten «nei».

Fokus på kvalitet

– Vi dere forsøke å få flere nettselskap til å sende folk til Nettverksuken?

– Vi ønsker flere deltakere på konferanser og kurs, og ikke minst at flere besøker messen, også av andre som kommer for å se utstillingen. Men det handler ikke bare om antall og om å bli størst mulig, men vel så mye om hvem deltakerne og besøkende er, at vi får interesserte fagfolk, spesielt ingeniører og montører, til å komme som utstillerne ønsker kontakt med. Det er viktig å sørge for kvalitet, at deltakerne på Nettverksuken får faglig utbytte og sitter igjen med gode opplevelser. 

– Hvordan var det å arrangere Nettverksuken sammenlignet med de tidligere Metodedagene?

–Metodedagene på Drammen Travbane var et langt mer krevende arrangement for oss, både det gjelder ressursbruk og logistikk, mye fordi det foregikk utendørs. Det ble et arrangement som REN tapte penger på. Dessuten sviktet oppslutningen om Metodedagene, så vi måtte prøve på noe nytt.

– Med Nettverksuken har vi fått et konsept som ser ut til å fungere langt bedre. Vi har hatt veldig god kontroll på det arrangementstekniske, men også på økonomien. Samtidig erfarer vi altså at deltakerne, utstillerne og besøkende er fornøyd, sier Bjarte Sandal i REN.