Hovedinnhold

Nettbasert FSE- og førstehjelpskurs

Vårt nettbaserte FSE- og førstehjelpskurs sikrer at dine ansatte er faglig oppdatert, både til å utføre arbeid i kraftoverføringsnettet på en kompetent og sikker måte, og i tillegg oppdatert nok i førstehjelp til at både du og kollegaen din kommer trygt hjem til middag.

Publisert 21. desember 2020

Bjarte Sandal

Avdelingsleder kunde

Bildet viser en person som gir hjerne- og lungeredning på en dukke.

I 2021 skal REN tilby enkeltkurs og kursmoduler som skal øke kompetansen i bransjen. Det skal være rettet mot ingeniører, montører, HMS-ansvarlige osv. Kursene skal både være «on demand», dvs. at de kan gjennomføres når det skulle passe deltageren, eller kurset blir gjennomført sammen med en REN instruktør. De to ulike formene kan også kombineres på et og samme kurs.

Det første kurset ut er et nettbasert FSE- og førstehjelpskurs.

Faginnholdet sikrer at du har den kunnskapen du trenger. Du får muligheten til å reflektere over egen sikkerhetspraksis, og man blir utfordret på caseoppgaver fra det virkelige liv. Til slutt testes kunnskapen gjennom en obligatorisk prøve. For å sikre både egen og kollegaenes sikkerhet.

Annonse

Annonsen viser bilde av kabelbeskytter ifra Parma Plast og forklarende tekst

Innhold i kurset

På kurset vil du være innom følgende seksjoner:

Forelesnings- og instruksjonsvideoer
I denne seksjonen vil det være temainndelte videoer som kommer inn på følgende tema:

 • Ulykkesstatistikk
 • DSB sine fokusområder innen ulykker
 • DSB og REN sitt samarbeid om gransking av ulykker
 • Organisering og ansvar (§3 og §6)
 • Overordnet planlegging (§7)
 • Adgang (§9)
 • Planlegging (§10)
 • Kobling i høyspenningsanlegg (§11)
 • Sikkerhet på arbeidsstedet (§12)
 • Arbeid på utkoblet anlegg (§14)
 • Arbeid under spenning (§16)
 • Arbeid nær med spenningssatte deler (§17)
 • Avbrytelse av arbeid pga. ytre påvirkning (§13)
 • Drift og vedlikehold (§19)
 • Kvalifikasjonskrav - FEK
 • Førstehjelp innen brannskade, strømgjennomgang, ved trafikkulykke, fallulykke og hjerte- og lungeredning

Rollespill og plenumsdiskusjon
I denne seksjonen vil det bli visning av forhåndsinnspilte hendelser etterfulgt av plenumsdiskusjon.

 • Hendelse ved kraftverk
 • Hendelse på høyspenningskabel

Gruppebaserte caseoppgaver
Du vil få mulighet til å løse fire caseoppgaver som er utviklet etter dialog med DSB. Her blir det fokus på aktuelle sikkerhetspunkter fra virkelige ulykker og hendelser. Caseoppgavene løses med gruppebasert diskusjon og gjennomgang i plenum.

Avsluttende prøve
Kurset avsluttes med en avsluttende prøve som gjennomføres på smarttelefon eller datamaskin. Varighet er ca. 15. min. Som bestått vil du få tilsendt kursbevis.


Fleksibel gjennomføring

Vi ønsker at hvert selskap selv kan bestemme hvordan innholdet gjennomgås; enten som én lang økt eller delt opp i flere korte økter, og om kurset kjøres enkeltvis, i grupper eller i plenum. Selvstudie av forhåndsinnspilt kursmateriale er lagt opp med ca. 4,5 timer. I tillegg kommer det 2 timer nettmøte med kursinstruktør.

Det er opp til hvert selskap om kursdeltakeren sitter på hjemmekontor, på arbeidsplassen eller på et felles møterom. Gruppearbeidet fungerer like godt via nettbaserte grupperom som i fysiske grupperom.

Vi bruker plattformen Zoom, alternativt Microsoft Teams, ved nettmøte med kursinstruktør. Standardtidspunkt for nettmøte er mellom kl. 08.00 og 13.00, og det tilbys hver ukedag fra og med 6. januar 2021.

Hvordan går man frem?

Kontakt oss på arrangement@ren.no så sender vi deg flere detaljer om innholdet i kurset.

Illustrasjoner som viser hvordan gangen videre er

Annonse

Annonsen viser bilde av kabelbeskytter ifra Parma Plast og forklarende tekst