"Nett i tide": En ny bransjesatsning på FoU for fremtidens strømnett

REN og SINTEF Energi er stolte av å kunngjøre et felles initiativ for forskning og utvikling (FoU) med hovedfokus på nettkapasitet og utvikling. Dette initiativet, døpt "Nett i tide", er utformet for å ta tak i de presserende problemene og utfordringene som strømnettet står ovenfor.

Publisert 5. september 2023

Erik M. Melvær / Oddbjørn Gjerde

REN / SINTEF Energi

Bakgrunn for initiativet

Beslutningen om å lansere dette initiativet er sterkt påvirket av funnene i strømnettutvalgets NOU 2022:6, "Nett i tide - om strømnettet". Rapporten fremhever kritiske behov som riktig nettkapasitet til riktig tid, akselerert nettutbygging, optimalisering av dagens nettinfrastruktur og en mer strømlinjeformet tilknytningsprosess for å imøtekomme det økende energibehovet og samfunnets forventninger.

Initiativet er forankret i de positive erfaringene fra tidligere samarbeid mellom REN, SINTEF Energi og nettselskaper. Disse samarbeidene har vist seg å være fruktbare, og har resultert i betydelige fremskritt innen forskning og utvikling. Det er denne vellykkede synergi og felles forståelse for bransjens behov som motiverer oss til å lede denne nye satsningen. Med en slik solid bakgrunn, sikter vi mot å oppnå resultater raskere og tilby praktiske løsninger som vil gagne både nettbransjen og samfunnet. Resultatene fra våre FoU-prosjekter vil bli gjort tilgjengelige via plattformer som RENblad og diverse webapplikasjoner. Videre vil vi tilby integrasjons- og implementeringskompetanse til nettselskapene.

Fokusområder for forskning- og utvikling

Noen av de kjerneområdene vi vil fokusere på inkluderer bærekraft, kompetanseheving, redusert ledetid, forbedrede prosesser, optimalisering av eksisterende nettinfrastruktur og samfunnsmessig nettutvikling. For å adressere og løse alle problemstillingene knyttet til strømnettet i Norge, er det nødvendig med et tett samarbeid mellom alle aktører i nettbransjen, inkludert REN og SINTEF.

Finansiering og støtte

Finansiering av våre FoU-prosjekter vil være et produkt av samarbeid mellom flere aktører og institusjoner. REN AS og SINTEF Energi vil aktivt søke støtte gjennom finansieringsordninger som Finansieringsordning for FoU (RME), Skattefunn, IPN og RFF (regionale forskningsfond). Dette vil også bli supplert med kontantbidrag og egeninnsats fra alle involverte parter.

Samarbeid for fremtiden

Med lanseringen av "Nett i tide" ønsker vi ikke bare å demonstrere nettbransjen sitt engasjement for innovasjon og forbedring av strømnettet i Norge, men også å understreke bransjens eget initiativ i å proaktivt adressere og ta tak i de aktuelle problemstillingene. Med den kombinerte erfaringen, ekspertisen og samarbeid fra alle involverte, er vi optimistiske for en lovende og bærekraftig fremtid for strømnettet i Norge.