Netlin 4 LV - prosjekteringsverktøy for luftlinjeanlegg

Utviklingen av fjerde generasjons prosjekteringsverktøy for luftlinjeanlegg har nådd en ny milepæl, og vi har nå lansert Netlin 4 LV. Verktøyet tar i bruk både laserdata og kan utføre FEM-analyser (Finite Element Method).

Publisert 04. februar 2022

Zvonko Tufekcic

Prosjektleder

Skjermdump fra verktøyet.
Skjermdump fra verktøyet.

19. januar ble Netlin 4 LV lansert som en versjon 1.0. Dette er fase to av utviklingen som gjøres i tre faser og som skal resultere i tre verktøysmoduler:

  • Netlin 4 Plan - lansert i 2020
  • Netlin 4 LV - Low Voltage - lansert januar 2022
  • Netlin 4 HV - High Voltage - lanseres i løpet av 2022

I Netlin 4 LV vil du kunne prosjektere lavspenningsanlegg og generere tilhørende dokumentasjon som blant annet materiallister. Den store nyheten i programvaren er at alle line- og mastberegninger gjøres gjennom FEM-analyser. Det gir en vesentlig mer detaljert og nøyaktig analyse, som er nøkkelen til både presis og korrekt dimensjonering av blant annet trestolper.

Her kan du se opptak fra webinaret der man fikk en gjennomgang av den nye verktøysmodulen.

Planene fremover for Netlin 4 LV er å ha et pilotprosjekt for å få stolpedata fra GIS-systemene slik at man både får kjørt beregninger på eksisterende nett, kjørt utvidelser av eksisterende nett og se eget lavspenningsnett i luft for sitt selskap.

Videre vil vi jobbe med Netlin 4 HV for at det skal bli det komplette dimensjoneringsverktøyet for line- og mastberegninger. I tillegg til beregninger for trestolper vil man kunne benytte verktøyet til å gjøre analyser og beregninger for et spekter av materialer bestående av tre, kompositt, stål, betong og ekstruderte aluminiumsprofiler.

Hvordan få tilgang til Netlin 4 LV?

Som selskap kan du kjøpe tilgang til modulen ved å sende e-post til post@ren.no. E-posten må inneholde antall brukere det ønskes tilgang til. Vi trenger navn, telefonnummer og e-postadresse til brukerne som skal ha tilgang til verktøyet.

Avtale utarbeides og sendes til den personen som skal være kontaktperson på avtalen. Informasjon om pålogging bli sendt til hver bruker i en egen e-post etter at brukerkontoene er opprettet. Brukerkontoer kan også kjøpes etter at avtalen er inngått.

Prismodell

Netlin 4 LV prises med en selskapspris og en pris pr bruker kr 4.000,-

Nettselskap:
Under 10.000 nettkunder: kr 8.545,-
Fra 10.000 til og med 15.000 nettkunder: kr 12.817,-
Over 15.000 nettkunder: kr 17.090,-

Andre selskap:
Kr 21.362,-

Alle priser er eks mva.