Netlin 4 LV - prosjekteringsverktøy for luftlinjeanlegg

Utviklingen av fjerde generasjons prosjekteringsverktøy for luftlinjeanlegg har nådd en ny milepæl, og vi har nå lansert Netlin 4 LV. Verktøyet tar i bruk både laserdata og kan utføre FEM-analyser (Finite Element Method).

Publisert 4. februar 2022

Zvonko Tufekcic

Prosjektleder

Skjermdump fra verktøyet.
Skjermdump fra verktøyet.

19. januar ble Netlin 4 LV lansert som en versjon 1.0. Dette er fase to av utviklingen som gjøres i tre faser og som skal resultere i tre verktøysmoduler:

  • Netlin 4 Plan - lansert i 2020
  • Netlin 4 LV - Low Voltage - lansert januar 2022
  • Netlin 4 HV - High Voltage - lanseres i løpet av 2022

I Netlin 4 LV vil du kunne prosjektere lavspenningsanlegg og generere tilhørende dokumentasjon som blant annet materiallister. Den store nyheten i programvaren er at alle line- og mastberegninger gjøres gjennom FEM-analyser. Det gir en vesentlig mer detaljert og nøyaktig analyse, som er nøkkelen til både presis og korrekt dimensjonering av blant annet trestolper.

Planene fremover for Netlin 4 LV er å ha et pilotprosjekt for å få stolpedata fra GIS-systemene slik at man både får kjørt beregninger på eksisterende nett, kjørt utvidelser av eksisterende nett og se eget lavspenningsnett i luft for sitt selskap.

Videre vil vi jobbe med Netlin 4 HV for at det skal bli det komplette dimensjoneringsverktøyet for line- og mastberegninger. I tillegg til beregninger for trestolper vil man kunne benytte verktøyet til å gjøre analyser og beregninger for et spekter av materialer bestående av tre, kompositt, stål, betong og ekstruderte aluminiumsprofiler.

Hvordan få tilgang til Netlin 4 LV?

Som selskap kan du kjøpe tilgang til modulen ved å sende e-post til post@ren.no. E-posten må inneholde antall brukere det ønskes tilgang til. Vi trenger navn, telefonnummer og e-postadresse til brukerne som skal ha tilgang til verktøyet.

Avtale utarbeides og sendes til den personen som skal være kontaktperson på avtalen. Informasjon om pålogging bli sendt til hver bruker i en egen e-post etter at brukerkontoene er opprettet. Brukerkontoer kan også kjøpes etter at avtalen er inngått.

Prismodell

Netlin 4 LV prises med en selskapspris og en pris pr bruker kr 4.000,-

Nettselskap:
Under 10.000 nettkunder: kr 8.545,-
Fra 10.000 til og med 15.000 nettkunder: kr 12.817,-
Over 15.000 nettkunder: kr 17.090,-

Andre selskap:
Kr 21.362,-

Alle priser er eks mva.