Metodikk og kalkyle for miljøbelastning i kraftforsyning

Det blir i dag stilt store miljø- og utslippskrav til bransjen vår fra lovgivere i Norge og EU, men også andre interessenter i samfunnet.

Publisert 28. september 2023

Vinjar Slåtten

Økonomisjef

Bakgrunn for initiativet

I forhold til inngåtte miljøavtaler nasjonalt og internasjonalt er det viktig kunne kvantifisere miljøvariabler for alle nettselskap og eiere av elektriske anlegg. Nye forskriftskrav i FOA legger videre føringer på at miljø skal vektes minst 30 % i større anskaffelser. Det er i dag ingen god metode for å kvantifisere dette, eller gjøre vurderinger for ikke kvantifiserbare forhold. Vi mener det er viktig for bransjen å lage en felles metodikk og et beregningsverktøy for å beregne miljøavtrykk. Dette prosjektet skal prøve å løse disse problemstillingene, slik at et selskap enkelt kan finne egne utslipp og sammenligning av utslipp tvers av bransjen vil være mulig.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet har som mål å etablere en metodikk for miljøbelastning og lage en utslippskalkulator der nettselskapene på bestillingstidspunktet kan estimere utslippet fra anskaffelse av et enkelt produkt eller et helt prosjekt. Utslippsdataene skal være koblet direkte til komponentene, en komplett database finnes ikke i dag og må utvikles i prosjektet. Denne skal videre kombineres med REN produktene Kostnadskatalog og Kalkyle og dermed gi beslutningstaker mulighet til å hensynta utslipp og vekte dette opp mot andre aspekt ved prosjektet som pris og kvalitet allerede på bestillingstidspunktet. Det vil også være mulig å sammenligne utslipp og kostnader på tvers av prosjekter og selskaper.

Målsetning

Hovedmålet er med prosjektet er å etablere en metodikk og en måte å beregne miljøavtrykk for nettkomponenter gjennom hele livssyklusen til komponenten. Sluttproduktet skal være en programvare som beregner miljøbelastning fra komponenter ved innkjøp, herunder sammenligning av utslipp fra tilsvarende /alternative komponenter eller prosjekteringsvalg. På denne måten vil nettbransjen kunne inkludere miljøkalkyler i sine prosjekter tilsvarende som de bruker økonomiske kalkyler i dag.

SkatteFunn-søknad og samarbeidspartnere

Vi har søkt om SkatteFunn for dette prosjektet og er nå i gang med å kartlegge interessen for å delta i prosjektet. Deltakere får mulighet til å:

  • Delta i en referansegruppe og komme med innspill til utformingen av verktøyet
  • Tilgang til versjoner av programvare/verktøy som blir tilgjengelig i prosjektperioden
  • Delta som betabrukere mot reduksjon i pris de første to årene etter SkatteFunn-prosjektet er ferdig

Dersom dette høres interessant ut ta gjerne kontakt med Øyvind Slethei (oyvind@ren.no) eller Vinjar Slåtten (vinjar@ren.no) for mer informasjon.