Metodedager flyttes og settes sammen på nytt

REN Metodedager 2023 endrer form. Svekket oppslutning om arrangementet gjør at den planlagte messen i juni utgår. Det synes vi selvsagt er synd. Samtidig ser vi fram til å samle bransjen igjen i et helt nytt arrangement til høsten!

Publisert 20. desember 2022

Bjarte Sandal

Avdelingsleder Kunde

Flere årsaker til endring

Metodedager har vært arrangert fem ganger siden 2011. Messen har vært en viktig møteplass for leverandører, netteiere, entreprenører og en rekke andre aktører fra hele landet. Bransjen har samlet seg for å vise frem og lære mer om arbeidsmetoder og materiell - og ikke minst knytte nye kontakter på kryss og tvers av Norge.

Metodedager har også vært viktig for oss i REN. Vi har blitt kjent med dere alle, og messen har gitt oss mulighet til å ha en enda tettere kontakt med de ulike delene av bransjen. Med god oppslutning fra både utstillere og besøkende, har det vært verdt innsatsen selv om det økonomiske resultatet har vært svært begrenset.

I planleggingen av Metodedager 2023 har det blitt stadig tydeligere at det økonomisk sett ville bli krevende å gjennomføre messen. Til tross for mange gode tilbakemeldinger og lykkeønskninger til arrangementet, opplever vi en tydelig tendens til at oppslutningen er svakere enn det som er nødvendig. Hovedårsaken er strammere økonomi og følgelig andre prioriteringer hos både besøkende og utstillere. Når det får direkte konsekvenser for oppslutningen, blir det umulig for REN å gjennomføre Metodedager i sin tidligere form.

I årene som kommer ønsker vi fortsatt å skape møteplasser for bransjens leverandører og deres kunder så lenge betalingsviljen for å delta er tilstede.

Nytt arrangement med det beste fra to verdener

Samtidig har vi gjennom høsten fått større innblikk i hva som skal til for å få bransjen til å samles. Det korte svaret på det er mer faginnhold og direkte kompetansehevende aktiviteter.

Vi er derfor svært glade for å fortelle at det blir et flott arrangement høsten 2023. Der slår vi sammen de beste delene av Teknisk Konferanse og Metodedager: aktuelt, konkret og kompetansehevende faginnhold forent med en møteplass for leverandører og kunder.

Mens Teknisk Konferanse har vært et ingeniørtungt arrangement, har Metodedager vært et arrangement hvor montører og andre som utfører praktisk arbeid i nettet har hatt en sentral plass. Slik skal det også være i tiden som kommer.

Selv om vi fortsatt er i planleggingsfasen av høstens nye arrangement, vil hovedtrekkene være som følger:

  • Varierte og parallelle aktiviteter for ingeniører, montører, leverandører og andre som jobber i og for nettbransjen
  • Konferanse med plenumssesjoner
  • Gjentakende, parallelle sesjoner som er direkte kompetansegivende innen avgrensende fagtema
  • Innendørs utstilling som er godt integrert i programmet, og som også byr på fagseminarer fra leverandørene
  • Sosialt og hyggelig kveldsarrangement med mat, drikke og underholdning

Hva med NM for energimontørlærlinger?

NM for energimontørlærlinger har vært en viktig del av Metodedager. For oss er det svært viktig å gi mesterskapet en sentral plass også i det nye arrangementet. Selve gjennomføringen vil gjøres som tidligere, og vi gleder oss til å kåre Norges beste energimontørlærling under kveldsarrangementet!

Praktisk informasjon til påmeldte på Metodedager 2023

I løpet av januar måned vil vi følge opp hver enkelt av dere som har meldt dere på Metodedager 2023. For utstillere vil det være mulig å videreføre bestillingen til det nye arrangementet - om enn i en noe annen form siden utstillingen nå blir innendørs.

Vi lover å holde dere oppdatert så snart vi har detaljene på plass for høstens nye arrangement. Vi skal gjøre vårt beste for at det meste er på plass før skiskoene pakkes vekk for sesongen!

Kontakt

Har du behov for mer informasjon rundt endringene i Metodedager eller det nye arrangementet, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på metodedager@ren.no eller telefon 47 47 99 00.