Målinger på jordingssystemer i transformatorstasjoner

I august arrangerte vi, i samarbeid med Elvia og SINTEF, en 3-dagers workshop der vi samlet fagfolk fra ulike selskaper og nasjonaliteter på Hurdalsjøen Hotel i Hurdal (Norge). Workshopen var tett knyttet til forskningsprosjektet "Fremtidens Kraftsystemjord." og vårt engasjement i CENELEC TC99X.

Publisert 11. september 2023

Espen Masvik

Prosjektleder

Målet med workshopen var å utforske ulike metoder for målinger knyttet til jording samtidig som man undersøkte fremtidige aspekter ved å endre kraftsystemjord.

Representanter fra Elvia, Statnett, Glitre, SINTEF, BC2, Siemens, RTE, Enedis, EirGrid og REN deltok. Deltakerne representerte ulike nasjonaliteter og brakte med seg variert kompetanse og erfaring innen måling av jordingssystemer og forskning innenfor feltet.

Bildet som viser alle som deltok på workshopen
Representanter fra de ulike selskapene som deltok på workshopen.

Under workshopen ble ulike metoder for måling og dokumentasjon av jordingssystemer testet. Dette inkluderte:

  1. Visuell kontroll av jordingsanlegget.
  2. Måling av kontinuitet i jordingsanlegget.
  3. Måling av jordresistivitet.
  4. Måling av overgangsmotstand og berøringspenning i anlegget og tilknyttede installasjoner med strøminjeksjon. Her ble det brukt ulike metoder og en stasjon 8 km fra som hjelpeelektrode.
  5. Måling av overgangsmotstand og berøringspenning i anlegget og tilknyttede installasjoner med en lokal hjelpeelektrode. Her laget vi en lokal hjelpeelektrode ca 600 m fra anlegget.

Workshoppen er knyttet til forskningsprosjektet "Fremtidens Kraftsystemjord" og var en verdifull mulighet for fagfolk å samarbeide, dele kunnskap og utforske ulike metoder knyttet til å verifisere kraftsystemjordingen.

Samlingen ble en ubetinget suksess, mye takket være Elvia sin fantastisk tilrettelegging og problemløsning.