Har du en spesiell kabel som mangler i Grøft? Nå kan du legge den til selv.

Med den nye kabeldesigneren i Grøft er det nå mulig å legge til egne kabler, for eksempel på bakgrunn av leverandørens datablad.

Publisert 30. november 2022

Marius Engebrethsen

Prosjektleder

Kabeldesigneren fungerer både for lavspennings-, og høyspenningskabler helt opp til 420 kV. Du kan designe kabelen fra grunnen av eller kopiere en annen kabel og designe videre fra den.

Design komplekse kabler

Milliken-kabler har et spesielt design som skal gi kabelen bedre utnyttelse av hele ledertverrsnittet og benyttes vanligvis for ledertverrsnitt større enn 1200 mm2. Det er komplekst å beregne temperatur og magnetfelt for disse kablene. I samarbeid med SINTEF Energi har vi laget en modell som løser dette. Denne vil bli tilgjengelig i kabeldesigneren i Grøft på nyåret.