Ledning – Fremtidens tilknytningsverktøy

Ledning er et nytt verktøy i REN sitt allerede veletablerte prosjektsystem. Verktøyet anvendes for å prosjektere tilknytning av lavspenningskunder ved metode A og B, i henhold til NEK 399 og RENblad 4100. Verktøyet vil i hovedsak være et beregningsverktøy for å kvalitetssikre tilknytningssaker ved at brukeren får opp feilmeldinger, advarsler, anbefalinger, og dokumentasjon til beregningen.

Publisert 17. februar 2021

Martin Brandtun

Prosjektleder

Bildet viser en illustrasjon av stikkledning Metode A
Bildet viser stikkledning Metode A


Målet med programmet er at det skal på sikt håndtere alle tilknytninger som er beskrevet i RENblad 4100 og 4101, henholdsvis tilknytning LS- og HS-nett. Da vil netteier kunne dimensjonere sin leveranse i tilknytningspunkt, samtidig levere rapport og tekniske data til kundens registrerte foretak/installatør.

Bildet viser hvordan det ser ut inne i verktøyet Ledning
Metode B, stikkledning med feil mot strømføringsevne, vernets utkoblingstid, og kabelen vil ta skade ved en kortslutning

Beregning kan utføres på kun 2 minutter

Verktøyet er lagt opp til at det skal være enkelt i bruk, og at en skal kunne prosjektere en tilknytningssak uten kurs eller opplæring. Det er hjelpetekst underveis i stegene og det blir fremvist 3D tegninger og enlinjeskjema for å hjelpe bruker med å legge inn riktig data. Det er kun to steg, og det er derfor mulig å gjøre en beregning av en tilknytningssak på kun 2 minutter, hvis en har anleggsdata klart.

Bilder viser en oversikt over de to stegene i verktøyet Ledning
Bildet viser steg 1 og steg 2 i verktøyet

Rapport

Dokumentasjon er en viktig del av en tilknytningssak. Det er derfor mulig å hente ut to rapporter; en for nettselskap og en for kunde/installatørbedrift.

- Dokumentasjon tilpasset nettselskap, med informasjon om prosjektert anlegg med feil, advarsler, enlinjeskjema, utkoblingstider og kortslutningsdata.

- Dokumentasjon til faglig foretak/installatørbedrift. Dokumentasjon er en viktig del av en tilknytningssak. Rapportens hensikt er å standardisere og kvalitetssikre kommunikasjonen mellom nettselskap og installatør. Informasjon som er vedlagt er i henhold til RENblad 4102.

Bildet viser utdrag fra installatørrapport
Bildet viser utdrag fra installatørrapport

Planene videre

Metode C:
Metode A og B er klart, mens neste versjon som er klar til andre halvår vil også omfatte metode C i NEK 399. Stikkledningen er i dette tilfelle kapslede kanalskinner i henhold til NEK 439 del 6. Disse må beskyttes av høyspenningssikring med hensyn på kortslutningsstrømmer, og Ledning vil kunne dokumentere dette.

Oppgi kortslutningsdata:
Hvis en har kortslutningsdata ved kabelskap, stolpe, eller nettstasjon, så kan en oppgi verdiene for å kunne prosjektere raskere. F.eks. hvis en har kortslutningsdata ved kabelskap, kan en legge inn data her, så slipper en dermed å legge inn data for nettstasjon og mateledninger.

Vern:
Det skal åpnes for mulighet for å legge inn flere sikringslister i nettstasjon.
Effektbrytere skal også være valgmulighet for vern i nettstasjon

Verktøyet Ledning vil kobles til kostnadskatalog, anleggsbidrag, samt dimensjonering av 1000 V anlegg og HS-anlegg i 2022.

Webinar, lansering og tilgjengelighet

Torsdag 11.02 var lanseringsdag. Det ble i den anledning holdt et gratis webinar, hvor det var 126 påmeldte. De påmeldte hadde mange tilbakemeldinger underveis og verktøyet ble godt mottatt.

Alle kunder med distribusjonsnett- og installatør-abonnement har tilgang.

Hvis det er funksjoner, ledningstyper eller dimensjoner som er utelatt, kan e-post sendes til Martin Brandtun.