Hovedinnhold

Ledning – Fremtidens tilknytningsverktøy

Ledning er et nytt verktøy i REN sitt allerede veletablerte prosjektsystem. Verktøyet anvendes for å prosjektere tilknytning av lavspenningskunder ved metode A og B, i henhold til NEK 399 og RENblad 4100. Verktøyet vil i hovedsak være et beregningsverktøy for å kvalitetssikre tilknytningssaker ved at brukeren får opp feilmeldinger, advarsler, anbefalinger, og dokumentasjon til beregningen.

Publisert 17. februar 2021

Martin Brandtun

Prosjektleder

Bildet viser en illustrasjon av stikkledning Metode A
Bildet viser stikkledning Metode A


Målet med programmet er at det skal på sikt håndtere alle tilknytninger som er beskrevet i RENblad 4100 og 4101, henholdsvis tilknytning LS- og HS-nett. Da vil netteier kunne dimensjonere sin leveranse i tilknytningspunkt, samtidig levere rapport og tekniske data til kundens registrerte foretak/installatør.

Bildet viser hvordan det ser ut inne i verktøyet Ledning
Metode B, stikkledning med feil mot strømføringsevne, vernets utkoblingstid, og kabelen vil ta skade ved en kortslutning

Beregning kan utføres på kun 2 minutter

Verktøyet er lagt opp til at det skal være enkelt i bruk, og at en skal kunne prosjektere en tilknytningssak uten kurs eller opplæring. Det er hjelpetekst underveis i stegene og det blir fremvist 3D tegninger og enlinjeskjema for å hjelpe bruker med å legge inn riktig data. Det er kun to steg, og det er derfor mulig å gjøre en beregning av en tilknytningssak på kun 2 minutter, hvis en har anleggsdata klart.

Bilder viser en oversikt over de to stegene i verktøyet Ledning
Bildet viser steg 1 og steg 2 i verktøyet

Rapport

Dokumentasjon er en viktig del av en tilknytningssak. Det er derfor mulig å hente ut to rapporter; en for nettselskap og en for kunde/installatørbedrift.

- Dokumentasjon tilpasset nettselskap, med informasjon om prosjektert anlegg med feil, advarsler, enlinjeskjema, utkoblingstider og kortslutningsdata.

- Dokumentasjon til faglig foretak/installatørbedrift. Dokumentasjon er en viktig del av en tilknytningssak. Rapportens hensikt er å standardisere og kvalitetssikre kommunikasjonen mellom nettselskap og installatør. Informasjon som er vedlagt er i henhold til RENblad 4102.

Bildet viser utdrag fra installatørrapport
Bildet viser utdrag fra installatørrapport

Planene videre

Metode C:
Metode A og B er klart, mens neste versjon som er klar til andre halvår vil også omfatte metode C i NEK 399. Stikkledningen er i dette tilfelle kapslede kanalskinner i henhold til NEK 439 del 6. Disse må beskyttes av høyspenningssikring med hensyn på kortslutningsstrømmer, og Ledning vil kunne dokumentere dette.

Annonse

Bildet viser logo til Hexatronic og teksten Innovative løsninger for fiberoptiske nettverk

Oppgi kortslutningsdata:
Hvis en har kortslutningsdata ved kabelskap, stolpe, eller nettstasjon, så kan en oppgi verdiene for å kunne prosjektere raskere. F.eks. hvis en har kortslutningsdata ved kabelskap, kan en legge inn data her, så slipper en dermed å legge inn data for nettstasjon og mateledninger.

Vern:
Det skal åpnes for mulighet for å legge inn flere sikringslister i nettstasjon.
Effektbrytere skal også være valgmulighet for vern i nettstasjon

Verktøyet Ledning vil kobles til kostnadskatalog, anleggsbidrag, samt dimensjonering av 1000 V anlegg og HS-anlegg i 2022.

Webinar, lansering og tilgjengelighet

Torsdag 11.02 var lanseringsdag. Det ble i den anledning holdt et gratis webinar, hvor det var 126 påmeldte. De påmeldte hadde mange tilbakemeldinger underveis og verktøyet ble godt mottatt.

Alle kunder med distribusjonsnett- og installatør-abonnement har tilgang.

Hvis det er funksjoner, ledningstyper eller dimensjoner som er utelatt, kan e-post sendes til Martin Brandtun.

Sendingen starer etter 03:27

Annonse

Logo til Melbye