Hovedinnhold

Kostnadseffektiv beredskapsordning for sjøkabelanlegg!

Gjennom REN Sjøkabelberedskap AS har 26 nettselskap gått sammen om å etablere en felles beredskapsordning for sjøkabelanlegg. Beredskapsordningen, som vil være i drift tidlig 2018, sparer selskapene for nærmere én milliard kroner samtidig som den reduserer effektiv reparasjonstid dramatisk for både distribusjons- og regionalnettsanlegg.

Publisert 04. august 2020

Ola Nordmann

Sjef

Å etablere og opprettholde beredskap er både tid- og kostnadskrevende. Et samarbeid om dette er en kostnadseffektiv måte å imøtekomme myndighetskrav på.

BKK Netts Nils Nesheim, styreleder i REN Sjøkabelberedskap AS

Beredskapsforskriftens krav til nettselskapene innebærer at det må investeres i reservemateriell som per i dag ikke finnes, herunder også sjøkabler og tilhørende utstyr. REN Sjøkabelberedskap AS er stiftet for å arbeide med etablering og drift av beredskapsordningen, som har en samlet investeringsramme på 230 millioner kroner. Samarbeids-, drifts- og investeringsavtaler ble inngått av nettselskapene på et felles signeringsmøte på Gardermoen i slutten av juni.

Standardiserer på fem kabeltyper

Totalt 1 200 sjøkabelanlegg vil nå få beredskapsdekning. Siden de aller fleste anleggene er bygd med skreddersøm har arbeidet med spesifikasjoner av kompatible felleskomponenter vært svært viktig. Eierskapet er organisert i fire tingsrettslige sameier: ett for 800 mm2 og ett for 400 mm2 regionalnettskabler, ett for distribusjonsnettskabler og ett for lagerbygget. Alle deltakende selskap er eiere av lagerbygget, men det er nettselskapenes beredskapsbehov for de ulike kabeltypene som avgjør eierskapet kabelsameiene. I utformingen av avtaleverk for beredskapsordningen har det også vært viktig å sikre mulighet for å inkludere utenforstående nettselskaper og sjøkabelanlegg på et senere tidspunkt.

Danner grunnlag for videre samarbeid

Samarbeidsordningen og erfaringene fra etablering av beredskapsordningen har dannet grunnlag for videre samarbeid i bransjen. I dialog med REN har en rekke nettselskaper uttrykt interesse for investering i felles beredskaps- og reservemateriell knyttet til spesielt transformatorer og SF6-anlegg.

Mye av utredningsarbeidet som har vært gjort knyttet til investerings- og eierskapsmodeller kan gjenbrukes i disse tilfelle. Det samme gjelder det formelle avtaleverket som regulerer samarbeidet i etablerings- og driftsfasene.

Annonse

Annonsen viser logoen til ProCab AS