Korrekt måling, så viktig, så vanskelig og så enkelt

Årlig forbruk i Norge er 137 TWh. Markedsverdien av dette er enorm. Å ikke satse på kompetanse for de som prosjekterer og kontrollerer måleranlegg kan utgjøre en stor økonomisk og omdømmemessig risiko for nettselskapet når det måles feil.

Publisert 21. desember 2022

André Indrearne

Avdelingsleder Tilknytning, måling og nett

Eksempelvis vil en trafokoblet elmåler med 3 målesystemer gi 3 628 800 mulige kombinasjoner for tilkobling, hvor kun 6 av koblingene vil gi rett måling. Det betyr at sannsynligheten for å klare å prøve seg frem til rett kombinasjon er relativt liten. Da er det viktig med gode bransjeretningslinjer som legger tilrette for korrekte koblinger. RENbladene i 4000-serien omhandler dette fagområdet. Som tidligere omtalt i RENnytt inngår nå disse RENbladene i Installatørproduktet vårt. Dette er et gratis abonnement som skal tilgjengeliggjøre viktig informasjon til installatørene som en del av samhandlingen med nettselskapene.

Stor interesse for kurs

Som en satsing på kompetanse i bransjen innen elmåling, har REN denne høsten tilbudt kurs flere steder i landet. Det har vert god deltagelse i alle byene og det var venteliste på siste kurs i Oslo nå i slutten av november. Det har vert mange gode faglige diskusjoner på kursene og man ser nytten av å møtes fysisk der erfaringer kan utveksles. Det stilles strenge krav til utstyr som skal benyttes til elmåling, særlig måletransformatorer. For at dette utstyret skal fungere optimalt må det prosjekteres inn i det faktiske anlegget det skal måle. Når det gjelder trafomålte anlegg har REN utviklet et verktøy for prosjektering av sekundære målekretser. Verktøyet har fått RENblad-nummer 4015.

Uoffisielt NM i Elmåling

I løpet av denne kurs-serien i høst har vi arrangert uoffisielt NM i elmåling som en avslutning på hvert kurs. En avsluttende «prøve» der vi har vi hatt Kahoot bestående av 12 spørsmål. Ikke alle kursdeltagerne har våget å være med på utfordringen, men blant 70 deltagere i konkurransen er det nå klart at årets vinner er Hilde Christine Hoff fra KE Nett AS med total poengsum 10213. Som premie for den nybakte "Norgesmesteren", inviterer vi henne til Elmåledagene 2023 i Trondheim 19-20 april. Premien innebærer fri adgang til konferansen og overnatting mellom de to konferansedagene. Gratulerer fra alle oss i REN!