Kalkyle har blitt enda bedre!

Kalkyle, verktøyet for å kostnadsberegne prosjekter i forsyningsnettet, er det verktøyet vi har hatt lengst i REN. Men det betyr ikke at det er glemt, snarere tvert imot. Vi har mange planer for videreutvikling av både funksjoner og innhold, og vi har allerede realisert noen av dem.

Publisert 5. mars 2024

Martin Brandtun

Prosjektleder

Kalkyle har fått nytt «ansikt» – INNAD

Vi er veldig fornøyde med det ytre «ansiktet» til Kalkyle, men som nevnt er Kalkyle det eldste verktøyet til REN, og derfor må vi også ta tak i det som ligger bak.

Verktøyet inneholder en stor mengde maler. Disse består av ulike elementer, ofte kalt for «koder». For å kunne kostnadsestimere hele forsyningsnettet, så krever det selvsagt en del koder. Vi har til sammen 5500 koder som vi må revidere. De må oppdateres, kobles til nytt materiell, utgått materiell må fjernes og RENblad koblinger må oppdateres. Vi må også ha kontroll på oppbygning av malene når RENbladene endres, så listen over vedlikeholdsoppgaver er lang. 

I lengre tid har brukerfunksjoner vært prioritert høyere enn funksjonalitet som gjør slike vedlikeholdsaktiviteter enklere for oss, men dette har vi tatt tak i nå. De endringene som er gjort er ikke synlig for dere brukere nå, men de vil merkes i fremtiden etter hvert som vi vil få mer tid til å utvikle ny funksjonalitet som er synlig for dere brukere.

Last opp dine selskapspriser i dag!

Det har aldri vært enklere å få på plass selskapspriser i Kalkyle. Selskapspriser kan lastes direkte i verktøyet allerede i dag, og du kan laste opp nye versjoner selv, så ofte du vil. 

Dette har vært etterspurt av kundene våre, og vi har hørt på dere. For å treffe best på dine kostnadsestimater er det viktig å bruke «skarpe» egne priser, og dette er det nå tilrettelagt for. Vi har fått selskaper til å teste i forkant, og har fått gode tilbakemeldinger, og er derfor glad for å kunne tilby dette.

Du trenger rollen «Prosjektsystem Administrator» for å ha mulighet til å laste opp selskapspriser. Den nye modulen heter «Materiellprisimport» og vil finnes inne i den eksisterende «Administrasjon av priser» modulen hvor en allerede kan endre egne ressurs- og materiellpriser.

Det er en detaljert hjelpetekst som kan anvendes hvis en har spørsmål. Denne er tilgjengelig ved å trykke på info-symbolet øverst i skjermbildet, se under. Hovedtrekkene oppsummert er som følger:

  • Kopier alt innholdet i din Excel-fil og kopier inn i Datasett feltet, eller last opp CSV fil
  • Bestem hvilke kolonner som har elnummer og pris, dette er påkrevd
  • Fiks ferdig – Du er nå klar til å lase opp og aktivere dine priser

Vi gjør deg oppmerksom på at dersom du får opp fanene «ikke koblede elnummer» og «Feil i datagrunnlag» som er vist som eksempel under, så kan det være lurt å se igjennom hvilket materiell dette gjelder. Hvis dette er materiell som burde være med så ta kontakt med oss slik at vi kan hjelpe dere med å legge det inn.

Etter materiellet er lastet opp, kan dette sjekkes mot den eksisterende «Materiell» modulen.

«Materiellprisimport» Ny modul for å enkelt laste opp selskapspriser. Materiell pris vil vises, men er her sladdet
«Materiellprisimport» Ny modul for å enkelt laste opp selskapspriser. Materiell pris vil vises, men er her sladdet

Ved bruk av selskapskalkyle, brukes deres egne ressurs- og materiellpriser i Kalkyle. Den siste typen kostnad er «Annenkost» som er en sekkepost for kostnader for eksempelerstatning og gebyrer, betong, asfaltering eller masser til grøft. Denne typen kostnad kan utgjøre en stor andel for noen prosjekter, og da er det viktig at dere som selskap kan legge inn deres egen pris. Det er nå mulig å endre enhetskostnad for «Annenkost» hvis dere bruker selskapskalkyle. Dette kan foreløpig kun gjøres pr kalkyle, og pr «Annenkost – element» i kalkylen. Bare klikk på koden, og rett prisen i informasjonsfeltet til høyre.

Viser hvordan en kan endre Enhetskostnad for Annenkostnad, men for at det skal brukes må en bruke selskapskalkyle.
Viser hvordan en kan endre Enhetskostnad for Annenkostnad, men for at det skal brukes må en bruke selskapskalkyle.

Kalkyle + EFObasen = Sant

Kalkyle har hatt over 15 000 materiellenheter (elnummer) knyttet mot de 2600 REN materiell kodene vi har i Kalkyle, som igjen er knyttet mot de 300+ budsjettkodene. Så mange koblinger er tidkrevende å holde oppdatert for oss som jobber med verktøyet.

Nå er det automatisert takket være et samarbeid med EFObasen, hvor alle «elnummerene» i Kalkyle kan sjekkes opp mot EFObasen. Dersom materiell teksten endres av leverandør i EFObasen, eller materiellet utgår, så endres det automatisk hos oss også.

Direkte i Kalkyle vil en nå mot materiell kunne trykke på elnummer som nå er lenket videre til materiellet hos EFObasen, for komplett informasjon om materiellet, med bilde.

Vi kan nå velge hvilken informasjon vi vil hente ut fra EFObasen og synliggjøre. Dette gir oss mange muligheter, og sammen med all de andre punktene vil det gi Kalkyle et stort løft!

Koblingen mot EFObasen blir også viktig i det pågående prosjektet vi har med å bygge inn en egen kalkulator for bærekraft og miljøpåvirkning i REN Verktøy. Miljødata hentes via det standardiserte EPD-formatet, og brukes til å kalkulere materiellets miljøpåvirkning.

Har du lyst å vite mer om disse spennende nyhetene? Meld deg på vårt gratiswebinar!