Kabelvern i anlegg med høye strømmer

Økende effekter i nettet skaper utfordringer også for produktgrupper som mange ikke tenker over i den forbindelse, men som allikevel kan være til bry om forholdene ligger til rette. Ved rett valg av materiell kan man enkelt unngå dette.

Publisert 17. februar 2023

Andreas Iversen

Senioringeniør i EL-tjeneste

Artikkelen er skrevet av EL-tjeneste. REN har ikke vurdert innhold eller løsninger som presenteres i artikkelen.

Økt effekt

Som følge av økt elektrifiseringen i samfunnet opplever de fleste netteier at anleggene deres får økte effekter. Økte effekter ved et fast spenningsnivå gir da så klart også økte strømmer i linjer og kabler i nettet, noe som igjen gir større krav til ledertverrsnitt, kjøling etc.

For fagfolk er dette godt kjente aspekter som må tas hensyn til ved vurdering av hvilket materiell som skal brukes i anlegget.

Det som kanskje er noe mindre kjent er påvirkninger disse høye strømmene har på omliggende materiell.

Når det går en strøm gjennom en elektrisk leder så dannes det magnetiske felter rundt denne lederen. I en tre-leder vekselstrømskabel vil de magnetiske feltene fra hver leder være like stor og motsatt rettede, og dermed eliminere hverandre, noe som ikke vil skje i en en-leder kabel.

Illustrasjon av leder som viser magnetiske felter
Magnetiske felter oppstår rundt elektrisk leder når det går strøm gjennom den.

Om det finnes magnetiske materialer i nærheten av denne lederen som danner en sluttet krets, så vil det magnetiske feltet kunne drive en strøm rundt i denne kretsen (elektromagnetisk induksjon). Desto høyere strøm som går i lederen, desto høyere indusert strøm vil det gå i den omliggende kretsen. Dette vil i noen tilfeller kunne skape en akustisk støy (during) fra dette materiellet.

Løsninger for kabelvern

For å ha en høy korrosjonsbestandighet, godt styrke/vekt forhold og kamuflerende farge er EL-tjenestes kabelkanaler (omsluttende kabelvern) og kabelnedføringer (omsluttende kabelvern med kabelklammer) stort sett produsert i varmforsinket og plastbelagte stålplater. Selv om plastbelegget er elektrisk isolerende har produktene løsninger for å sørge for potensialutgjevning mellom de elektrisk ledende delene, slik at personsikkerhet lettere kan ivaretas i anleggene.

At stål er et magnetisk materiale er et godt kjent faktum, og dette vil derfor kunne i noen tilfeller gi utfordringer med akustisk støy (during/brumming) fra kabelkanaler og kabelnedføringer som omslutter en-leder kabler i anlegg med høye strømmer.

Illustrasjonen viser magnetiske linjer som oppstår ved høye strømmer
Ved høye strømmer vil de magnetiske feltene fra kabelen være sterke nok til å indusere en strøm om det finnes en sluttet krets av magnetisk materiale rundt.

Som en løsning på denne utfordringen har EL-tjeneste varianter av kabelkanaler og kabelnedføringer med bakdeksel i aluminium. Aluminium er et umagnetisk materiale, noe som gjør at det ikke vil være dannet en omsluttende magnetisk krets rundt kabelen.

Disse variantene kan kjennes igjen av en A (for Aluminium) i typebetegnelsen, samt at teknisk beskrivelse angir at produktet har umagnetisk bakdeksel.

Illustrasjonene viser et bakdeksel.
Kabelnedføring med umagnetisk bakdeksel, anbefales brukt i anlegg med enlederkabel og store strømmer.