Innrapportering av ulykker til DSB

DSB har laget en rapport som knytter seg til innrapportering av ulykker til DSB.

Publisert 30. september 2022

Kai Solum

Avdelingsleder Forvaltning og luftnett

Mann gir førstehjelp til en som har væt i en el-ulykke

Formålet med rapporten er å kartlegge styrker og svakheter med dagens rapporteringssystem, samt se på hva som bør være med i et eventuell nytt system. Det ble også beskrevet formålet med innrapporteringen.

Arbeidsgruppen som har jobbet med rapporten ser stor nytte av et godt innrapporteringssystem, der innmeldte hendelser kan brukes i læring for å unngå nye tilsvarende hendelser.

Les hele rapporten her.