Icolim 2025: Call for paper

Icolim har vært en fast tradisjon siden 1992 og fungerer som et unikt forum for diskusjon om praksis og metoder innen AUS. Hovedfokusområdene inkluderer utvikling, implementering, anvendelser, sikkerhet, teknologi og standarder.

Publisert 11. desember 2023

Kai Solum

Avdelingsleder Forvaltning og luftnett

Tema for konferansen

Icolim 2025 vil være et flerspråklig arrangement, men hele arrangementet blir gjennomført på engelsk. Hovedtemaene for konferansen vil være:

 • AUS kompetanse
  Presentasjon av kompetanse som trengs for å utvikle AUS, og gjennomføre ulike jobber.
 • Robot systemer
  Utvikling og bruk av robotteknologi for utførelse av AUS teknikker.
 • Arbeid i nær ved sonen
  Hvordan skal man ivareta sikkerheten ved arbeid i nær ved sonen? Bruk av riktig beskyttelse.
 • Økonomi ved AUS
 • Opplæring i AUS
  Gjennomføring av opplæring innen de ulike AUS teknikkene.
 • Verktøy og testing av verktøy
  Kvalitet på verktøy og utstyr, og krav til testing av verktøyet.
 • Beste praksis
  Presentasjon av arbeidsmetoder for AUS.
 • Lysbue
  Hvordan opptrer en lysbue, og hvordan vi kan beskytte oss mot lysbuer.
 • Utvikling av AUS
  Videreutvikling av arbeidsmetoder og verktøy for AUS.
 • Sikkerhet
  Hvordan kan man ivareta sikkerheten på en best mulig måte ved AUS.
 • Nye arbeidsmetoder
  Utvikling av nye arbeidsmetoder.
 • Nytt verktøy, utstyr og materiell
  Utvikling av nytt verktøy, og utvikling av nye måter å bruke verktøyet.
 • Ulykker knyttet til AUS
  Presentasjon av ulykker som forekommet der det i utgangspunktet er AUS som er den valgte arbeidsmetoden.
 • Bruk av helikopter ved AUS
  Bruk av helikopter ved arbeid etter barhåndsmetoden, spesielt på høyere spenningsnivå.
 • Arbeid på batterier (elektriske biler)
  Prosedyrer og arbeidsmetoder for arbeid med elektriske batterier. Dette kan være store batteribanker i transformatorstasjoner/kraftstasjoner og det kan være store batterier til transport (biler/lastebiler).
 • Lover og regler
  Forskrifter og standarder som omhandler AUS. Presentasjon av nye og reviderte standarder.

Innsending av rapporter (call for paper)

Vi oppfordrer deg som har rapporter eller dokumenter (papers) innenfor ett eller flere av disse fagfeltene til å sende en beskrivelse (abstract) innen juli 2024 slik at alle i «AUS-verden» får høre om det. Fullstendige dokumenter (paper) ønskes innlevert innen desember 2024. Innlevering av relevant materiale gir muligheten til å presentere funnene under konferansen, og deltakere vil motta invitasjon til å delta som foredragsholdere.

Spørsmål om Icolim kan sendes til Kai Solum, kai@ren.no.