Hva er elektrifisering?

Ordet «elektrifisering» har blitt et dagligdags ord i bransjen, og betyr enkelt sagt at energiforsyning blir omdannet fra fossil til elektrisk drift.

Publisert 28. oktober 2019

Bjørn Inge Oftedal

Prosjektleder

Bilde viser en 3D-tegning fra et havneområde som viser lading av større lastebåter og ferjer.

Vi kan nevne:

 • Elektriske ferger
 • Elektriske hurtigbåter
 • Landstrøm i form av «hotelldrift» av større sjøgående fartøy
 • Elektriske supplybåter
 • Elektrisk drevne oppdrettsanlegg for fisk
 • Elektriske tog
 • Elektriske biler
 • Elektrisk tungtransport
 • Elektriske fly

Videre kan begrepet også brukes om nye større anlegg for ulike formål:

 • Datasentraler
 • Tunnelanlegg for lagring
 • Tunnelanlegg for vei og tog

Hvorfor elektrifisere?

Hovedmotivasjonen for elektrifisering vil være å redusere totalt forbruk av fossilt brennstoff i håp om å bidra til å redusere påvirkningen dette har på jordkloden.

Et lite tankekors er at det meste av elproduksjonen i verden er basert på fossile energikilder. I EU var nesten 90 % av all elkraftproduksjon fra fossile energikilder i 2013. Samtidig fremmer EU en storstilt omlegging til et lavutslippssamfunn med elbiler og miljøvennlig frem til 2050 basert på strøm. Det er forventet en økning i strømforbruket på mellom 35 og 50 %.

For å unngå å øke påvirkningen, bør det derfor settes i drift nye fornybare energikilder tilsvarende økningen. Aller helst bør eksisterende kraftproduksjon erstattes med fornybare energikilder.

Hvordan elektrifisere?

Det er flere utfordringer med elektrifisering. Utfordringene som er knyttet til regelverk, forretningsmessige og økonomiske forhold må løses hvis det skal være mulig å gjennomføre de mål EU og Norge har satt seg.

På Temadager Elektrifisering kom vi inn på regelverket. De tekniske utfordringene ligger i teknologien for installasjonene samt de påvirkningene slik teknologi påfører nettet. Temadagene belyste også hva de tekniske utfordringene kan bestå av.

Kontakt gjerne Bjørn Inge Oftedal om det skulle være noen spørsmål.

3D-tegning som viser oppdrettsanlegg, vindmølle og solcelleanlegg på havet.