Grensesprengende bransjesamarbeid

Behovet for beredskapsmateriell ble løst på rekordtid etter samarbeid i RENberedskap.

Publisert 22. desember 2023

Magnus Johansson

Avdelingsleder Beredskap / Daglig leder REN Transformatorberedskap AS

Bilde som viser vindmøller i soloppgang

Mandag 3. desember fikk vi en e-post fra NettiNord om et transformatorhavari. NettiNord lurte på om vi kunne undersøke om det fantes noen 40 MVA transformator 66/22 kV.

Via RENberedskap så kunne vi ganske raskt informere om at det fantes en del mindre (ytelsemessige) reserver. 40 MVA på 66/22 kV nivå er i nett sammenheng en relativt stor ytelse, men akkurat denne skulle benyttes i en vindpark.

Da vi ikke hadde en så stor transformator i RENberedskap, sendte vi e-post til dem som er med i samarbeidet om nett transformatorer. Flere rapporterte tilbake om flere reserver, men ikke heller disse hadde en så stor ytelse.

Uansett; NettiNord hadde fått noen reserver med begrenset ytelse å jobbe videre med.

Bildet viser to menn som bytter transformatorgjenomføringer
Norsk Trafo Service bytter transformatorgjenomføringer

Onsdag 5. desember fikk vi en ny henvendelse fra Finnmark Kraft AS om muligheten for å bli medlem i RENberedskap.

De hadde hatt havari på en transformatorgjennomføring på en 66/22 kV 40 MVA transformator. Vi innså relativt raskt at det måtte være den samme transformatoren det handlet om.

Transformatorgjennomføringer på 66 kV er det ikke så mye oppføringer på i RENberedskap. Men vi sendte ut en ny henvendelse til selskapene som er med i transformator samarbeidet. Samtidig spurte vi om de kunne finne mer informasjon og tegninger på gjennomføringer som havarerte. Grunnen til at vi ønsket mer informasjon at det finnes flere varianter av disse gjennomføringene og det er viktig å ha kontroll på tegningsunderlaget.

Relativt raskt så svarte Glitre Nett at dehadde tilsvarende gjennomføringer. Glitre spurte oss om vi kunne klarere at disse kunne brukes. Finnmark Kraft hadde leid inn Norsk Trafo Service AS for å bistå dem og det tok ikke lang tid innen det ble gitt en positiv tilbakemelding.

Glitre Nett hadde ikke avklart om de kunne avse gjennomføringene internt, men etter positiv tilbakemelding fra Finnmark Kraft så tok det under en time for Glitre Nett å beslutte seg for å avhende gjennomføringer.

Beredskapsrådet i REN har utformet en kjøpskontrakt for brukt utstyr (RENblad 850, innlogget område) og denne malen ble benyttet i transaksjonen. Det ble bestilt flytransport av gjennomføringene og de ble levert på fredagen. På under en uke så har vi fått tak på flere transformatorer som skulle kunne benyttes og de faktiske gjennomføringene som trengtes. Skulle noen anskaffe disse på vanlig måte så hadde leveransetiden vært ca. 30 uker. Dette skulle representere et vesentlig inntektstap for vindkraft produsenten. Finnmarks Kraft er nå medlemmer i RENberedskap og kommer til å legge inn deres beredskapsmateriell i databasen.

Vi i REN synes det er veldig moro at vi klarer å hjelpe til og det er flott at flere nå ser nytten av RENberedskap. Vi håper at flere tar seg jobben med å legge inn beredskapsmateriell i databasen.

Faktum er at vi tror det er en absolutt nødvendighet for å kunne reparere utstyr som sjeldent havarerer. Nå er vel havarier på transformatorgjennomføringer i vindparker en utfordring som flere har hatt, og noe som også denne rapporten viser på kan være et problem. I den forbindelse så er det veldig flott at vi nå jobber med å bygge opp en beredskap også for vindkraftprodusentene. Her går investeringsfristen ut 1. kvartal 2024 og flere har meldt seg på. Dette i kombinasjon med at vi skal kjøpe transformatorer for vannkraftprodusentene gjør at vi på sikt får en ennå bedre beredskap for transformatorer i bransjen. Dessverre er leveransetidene veldig lange, og for å få en god grunnberedskap, mener vi det er viktig med et bransjesamarbeid via RENberedskap.

Parallelt med hendelsene som det er skrevet om så har vi denne uken fått flere spørsmål om det finnes brukte transformatorer som selskaper ønsker å selge. Vi har flere ganger klart å bistå selskaper med dette.

Har dere transformatorer som byttes ut, ta gjerne kontakt med oss så kan vi undersøke om det kan benyttes i Ukraina eller om andre selskap har behov. Dette sparer både penger og miljø. Ikke minst så kan det lette noe på det ekstreme trykket som er på transformatorleverandørene for tiden.

Husk å registrere og vedlikeholde deres oppføringer i RENberedskap.