Vet nettselskapene at støy er en økende utfordring i nettet og hvordan de skal håndtere dette?

PQA AS og SINTEF ENERGI AS i samarbeid med REN AS og 6 nettselskap har gått sammen om FoU-prosjektet "Prosjektering av belastninger i installasjoner med hensyn på FoL - RENstøy"

Publisert 30. mars 2022

Bjørn Inge Oftedal

Prosjektleder

Bilde av trailer som lader

Målet med prosjektet er at det skal lages en modell for beregning av kvoter for støy for kunder som tilknyttes. Med støy menes overharmoniske spenninger, flimmer og spenningssprang, det vil si FoL-parametre.

Ulike eksempler fra nettselskapene måles fysisk og beregnes gjennom modellen. Når vi sammenligner beregning og måling kan vi finne ut om beregningen er nøyaktig nok.

I prosjektet studerer vi flere eksempler:

- Her er det flere eksempler med ulike typer nett som studeres. Spesielt er vi ute etter å studere hvordan overharmoniske spenninger oppleves gjennom å måle flere steder i det samme nettet samtidig. Vi ser også på om ulike lademetoder påvirker nettet ulikt og hva det vil si å ha omkoblingsmuligheter i nettet.

- Landstrøm for større båter: enebruker for en kabel. Her prøver vi å svare på hvor en bør sette grensene, og hvor er nærmeste kunde?

- Vi ser nærmere på steinknuseri der flimmer og spenningssprang er i fokus.

- Er flimmer et problem i vindmølleparker? Dette er noe vi håper vi kan få et svar på.

- Omformer for bane? I hvilken grad støyer disse slik at andre kunder ser støyen?

Hva har vi funnet ut hittil?

Vi ser at målinger ved en busslader og en fergelader tilknyttet en treviklingstransformator viser at det ikke er gunstig å bruke en slik transformator i dette tilfellet. På grunn av svært liten impedans mellom 400V vikling og 230V vikling blir det liten dempning gjennom transformatoren.

Det kan være stor forskjell på støy ved 2 ulike forsyningsveier! Dette skyldes at mengde kapasitans i nettet kan være svært ulik.

Vi ser også at overharmoniske spenninger i nettet gjerne blir mindre enn dagens beregningsmetoder i Overharmonisk kalkulator tilsier.

Ohmsk last har en dempende virkning, noe som kan bety at overharmoniske spenninger blir lavere på vinteren enn på sommeren.

Prosjektet startet 1. mars 2021 og skal gå frem til 1. mars 2023.

Når prosjektet er avsluttet ønsker vi:

  1. en ny og forbedret kalkulator for beregning av kvoter for FoL-parametere,
  2. en prosessbeskrivelse for prosjektering av tilknytninger med utfordrende belastninger med konkrete forslag til utforming/oppbygging av nettet,
  3. anbefalinger for hjelp for drift ved nødvendige omkoblinger i nettet