FOU-prosjektet «Fremtidens kraftsystemjord i det regionale distribusjonsnettet» er godkjent

Prosjektet «Fremtidens kraftsystemjord i det regionale distribusjonsnettet» er godkjent av NVE-RME inn i Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sin finansieringsordning for FoU. (Prosjektet har tidligere vært kalt «Optimal spolejord»).

Publisert 28. september 2022

Espen Masvik

Prosjektleder

Prosjektet har til hensikt å fremskaffe verktøy for planlegging og drift av det regionale distribusjonsnettet, med hensyn på systemjordingens betydning. Dette for å gi en beslutningsstøtte og godt grunnlag for å velge riktig tidspunkt for en eventuell overgang til annen systemjord. Disse resultatene skal gi grunnlag for sikrere og mer robust nettdrift, herunder veiledninger og dataverktøy ved evt. overgang til annen systemjording og forberedende tiltak.

NVE-RME har vurdert prosjektet til å støtte opp om reguleringens overordnede målsetting om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

Prosjektet eies av REN AS, og skal gjennomføres i samarbeid med Agder Energi Nett AS, Arva AS, Elinett AS, Elmea AS, Elvia AS, Glitre Energi Nett AS, Hålogaland Kraft Nett AS, Lede AS og Mørenett AS. SINTEF er utførende forskningspartner.

Kommende delmål

Prosjektets delmål 1 «Begrense spenningspåkjenninger ved spolekompensert systemjording» og delmål 2 «Fremskaffe vurderingsparametere for eventuell overgang til direktejording-/lavimpedansjordet» vil utføres av RENs forskningspartner SINTEF og vil starte opp allerede nå i november.

Prosjektets delmål 3 «Overføre kompetanse og dataverktøy for nettselskapene vedrørende utbygging og drift av de forskjellige systemjordinger» ble dessverre ikke godkjent og REN vil derfor etablere en egen faggruppe «Kraftsystemjord i det regionale distribusjonsnettet» som vil håndtere utviklingen av RENblader og eventuelle IT-verktøy som ett resultat av SINTEFs forskning.

Om du ønsker å delta i en slik faggruppe eller i FOU-prosjektet, kontakt espen@ren.no.