FoU og samarbeid gir økt leveringssikkerhet og personsikkerhet

I flere år har REN samarbeidet med en rekke partnere for å finne optimal måte å bygge jordingsanlegg og beskytte anleggene mot overspenninger. Allerede i 2016 ble dette området satt i søkelyset av både DSB og NVE gjennom felles tilsyn, med fokus på personsikkerhet og leveringssikkerhet.

Publisert 11. april 2023

Kåre Espeland

Avdelingsleder Stasjoner og kabelnett

Gjennom NVE’s FoU ordning ble det i 2017 etablert prosjektet «ProTrafo». Prosjektet var målrettet mot REN sine anbefalinger innen impulsjording og overspenningsbeskyttelse av anlegg for blant annet å få ned antallet transformatorhavari. NVE’s FoU ordning gir nettselskapene mulighet for å få kostnadsdekning for opptil 0,3 prosent av sitt avkastningsgrunnlag hvert år der de støtter FoU prosjekter.

RENs arbeid med overspenningsbeskyttelse

Gjennom kurs, foredrag på temadager og en rekke RENblad innen dette fagområdet er overspenningsbeskyttelse blitt iverksatt i bransjen. REN har brukt mye ressurser på dette viktige temaet. Blant annet er følgende RENblad blitt laget/oppdatert:

  • 8010 Prosjektering av jordingsanlegg
  • 8011 Utførelse av jordingsanlegg og overspenningsbeskyttelse for 0,23–24 kV nett
  • 7011 Utførelse av jording og overspenningsbeskyttelse for regionalnettanlegg
  • 8020 Valg av overspenningsvern
  • 8012 Prosjektering av overspenningsbeskyttelse for 0,23–24 kV nett

Beste praksis i bransjen

Elvia hadde startet oppgradering av overspenningsbeskyttelse allerede før DSB la fokus på dette, gjennom et langsiktig oppgraderingsprogram. Oppgraderingene fulgte hele veien det som var beste praksis i bransjen. (RENblad) De så i tillegg at det var svært god økonomi i å gjøre slike oppgraderinger og at det var en stor fordel om bransjen kunne jobbe sammen om både retningslinjer for den praktiske utførelsen og forskning på området.

I 2015 startet Elvia et prosjekt med utbedring av jording og utskiftning av avledere: alle punkter tilknyttet nettstasjoner i luftnett ble over en femårsperiode vurdert og det ble tatt en beslutning på eventuell oppgradering. På punktene hvor oppgradering ble besluttet ble nye avledere og varistorer montert og ny impulsjording etablert.

Ser man på statistikk over antall lynnedslag og transformatorhavarier i Elvias område viser denne en veldig hyggelig utvikling allerede.

Grafen viser antall lynnedslag i de sørlige områdene til Elvia
Antall lynnedslag i de sørlige områdene til Elvia
Graf viser antall trafohavarier på distribusjonsnett grunnet lyn i samme område og tidsperiode.
Antall trafohavarier på distribusjonsnett grunnet lyn i samme område og tidsperiode

Den stiplede linjen i trafohavarigrafen viser forventet antall trafohavarier basert på sammenheng mellom lynnedslag og transformatorhavari.

Som grafen viser, er det stor forskjell på forventede antall havarier og reelle antall havarier. Siden det siste prosjektet ble ferdig utført sommeren 2022 har man langt fra sett hele effekten av disse prosjektene.

Dette prosjekt er et resultat av et godt samarbeid mellom ulike selskap, fagmiljøer samt FoU prosjekter. Ikke minst har Elvia hatt troen på prosjektet og satset mye tid og penger på å få ned antallet transformatorhavari.