Forbedret funksjonalitet i verktøyet Grøft Design

Høstens første oppdatering av Grøft Design er lansert, og gjør verktøyet enda mer fleksibelt.

Publisert 30. august 2023

Marius Engebrethsen

Prosjektleder

Bildet viser skjemdump av en grøft med utførte simuleringer.
Skjermdump som viser noen av de nye funksjonene.

Beregning av strømfordeling og kabelkulverter

En av hovedfunksjonene i den nye versjonen av Grøft Design er muligheten til å utføre nøyaktige beregninger av strømfordelingen i parallellkoblede kabler. Du vil få utført beregninger for å bestemme hvordan strømmen fordeler seg mellom de lederne som er koblet i parallell, samt skjermene.

I tillegg introduserer vi en ny funksjon som muliggjør beregninger av kabelkulverter fylt med sand eller annen masse.

Avansert kabelføring

I den nye versjonen vil vi også inkludere avansert støtte for kabelføring i skrånende terreng. Dette er spesielt nyttig for prosjekter som inkluderer kabler over ulike terrengformer og skråninger. Ved å ta hensyn til terrengets form når vi beregner, vil verktøyet kunne gi mer nøyaktige råd om hvor kablene bør plasseres og hvordan de kan fordeles effektivt.

Samtidig vil den oppdaterte versjonen gi deg muligheten til å inkludere ulike lag under bakken som har forskjellig termisk ledningsevne.

Forbedret presisjon og fleksibilitet

En ytterligere oppgradering inkluderer justerbar bredde for topplagene. Dette gir deg muligheten til å finjustere tegningen slik at det stemmer bedre overens med virkeligheten.

Du vil nå også få muligheten til å tegne direkte forlagte kabler og rør uten kabelgrøfter. Dette kan typisk være kabler forlagt uten graving som styrt boring eller pløying.

Den nye oppdateringen av Grøft Design utvider funksjonaliteten og gir brukerne flere verktøy for å håndtere forskjellige måter å legge kabler på, vi håper at dette bidrar til å gjøre programmet enda mer hjelpsomt for brukerne.