Hovedinnhold

Bruk av fortinnet Al kabelsko utendørs

Publisert 11. juni 2019

Bildet viser tilkobling med Al fortinnet kabelsko på Cu skinne til linjebryter.

Tilkobling med Al fortinnet kabelsko på Cu skinne til linjebryter.

I forskriften FEF06 §2.1, finner man at: «Anlegg og utstyr skal være robust og egnet for alle påkjenninger påkjenninger». Det betyr i praksis at det skal benyttes materiell og løsninger som er produsert og testet etter relevante normer. Nettselskapene må på en eller annen måte få leverandøren til å tydelig opplyse begrensinger i bruken. Gode montasjeanvisninger og produktblad er i denne sammenheng svært viktig.

Det er viktig å tenke på spennings- rekka, forsegling av kabel/kabelsko og bruk av fett. Ved overganger mellom ulike metaller bør man benytte egnet utstyr med forsegling av området der man går over fra det ene metallet til det andre. Eksempelvis overgangskabelsko, overgangsklemmer osv.

Annonse

Annonsen viser logoen til Onninen

Eksempelet på bildet under viser at alle de tre fasene er behandlet ulikt. Det har med andre ord ikke eksistert noe gjennomgående filosofi for hvordan dette skal gjøres. Slikt har vi i REN observert mange steder. Hvert enkelt selskap må etablere rutiner og standarder slik at man følger de retningslinjer som er på området. Man bør i alle tilfeller klare å gjøre dette likt innenfor hvert enkelt anlegg.

Bildet viser anlegg der tilkoblingene er gjort ulikt for alle tre fasene.

Anlegg der tilkoblingene er gjort ulikt for alle tre fasene.

Vi har sammen med SINTEF startet arbeidet med å lage et RENblad som omhandler tilkoblinger. Bladet vil ta for seg ulike typer tilkoblinger, hvordan disse kan løses og hva som er viktig. Så vil det bli opp til hvert enkelt selskap om de vil følge disse retningslinjene. for alle tre fasene eller ikke.

Her viser alle bildene korroderte lavspenningskoblinger på transformator:

Annonse

Annonsen viser utstyr som man kan kjøpe hos Nortelco