Nylansering av verktøyet Anleggsbidrag

Publisert 20. oktober 2021

André Indrearne

Prosjektleder

Skjermdump av verktøyet Anleggsbidrag

Regulatoriske føringer

Kontrollforskriften ble endret i 2019. Alle nettselskap fikk krav om innkreving av anleggsbidrag. Samtidig ble en ny §16 etablert for tydeligere krav til praksis og dokumentasjon av anleggsbidrag. REN har nå hatt gleden av å kunne lansere en ny versjon av verktøyet Anleggsbidrag.

Et mer komplett verktøy

Verktøyet er nå mer komplett med tanke på dokumentasjon og prosess. En rekke nye funksjoner er etablert som blant annet funksjoner som beregning av reinvestering og fremskyndingskostnader, oppretting av fellesanlegg og dynamiske kundebrev. Vi har også gjort en del forbedringer i brukergrensesnittet i selve kalkyleverktøyet. Med verktøyet Anleggsbidrag vil vi bidra ytterligere til en felles bransjestandard for nettilknytning.

I september hadde vi et gratis webinar der vi gikk nærmere inn på endringene i verktøyet. Opptaket av webinaret kan du nedenfor:

Stegvis prosess

Som i tidligere versjon er det lagt opp til en stegvis prosess for beregning av anleggsbidrag. Man starter typisk med en grovkalkyle. Etter å ha gjennomført alle stegene vil man kunne låse grovkalkylen og generere et kundebrev som presiserer at dette er et uforpliktende kostnadsestimat.

Skjermdump fra verktøyet Anleggsbidrag
Skjermdump fra verktøyet Anleggsbidrag

Når man oppretter en kostnadsberegning, velger man om beregningen er et forpliktende kostnadsestimat. Basert på dette valget vil kundebrevet utformes ulikt iht. Gjeldene krav i kontrollforskriften §16.

Skille mellom uforpliktende og forpliktende kostnadsestimater
Skille mellom uforpliktende og forpliktende kostnadsestimater

Det er en rekke selskaper som benytter verktøyet Anleggsbidrag. Om man ønsker enda mer korrekte estimater vil bruk av selskapspriser være fornuftig. Vi er behjelpelig med implementering av prissett. For hjelp eller mer informasjon om selskapspriser er det bare å kontakte oss.

Under «innstillinger» i kalkylen kan man velge mellom REN kalkyle og selskapskalkyle
Under «innstillinger» i kalkylen kan man velge mellom REN kalkyle og selskapskalkyle

Testing av verktøyene våre er viktig for kontroll av funksjoner og vi ønsker å benytte anledningen til å takke de selskapene som har bidratt med ressurser i testfasen.