Hovedinnhold

Beredskapskonseptet for sjøkabler er nå operativt

32 deltagende selskap har gått sammen om å styrke beredskapen for sine sjøkabelanlegg. Oktober 2018 var en merkedag for sjøkabellagret på Stord, da den siste leveransen av sjøkabler ble innlastet.

Publisert 11. juni 2019

Etter oktober så har det blitt håndtert 3 beredskapshendelser. Årsakene for disse havariene har vært ankringsskade, overspenning samt vanntrevekst i kabelisolasjon. Alle hendelsene har medført full utskifting av kabler. Den siste hendelsen medførte utlasting av 3 kilometer kabel i tidsrommet 16. - 18. mai.

Hendelsene viser at REN Sjøkabelberedskap dekker et reelt beredskapsbehov. Vi er faktisk overrasket over at det har vært såpass mange hendelser på så kort tid. Hadde lageret vært kommersielt rettet, så kunne det nok vært levert flere ti-talls kilometer med kabel til prosjekter i tidsnød - men dette er et beredskapslager for deltakende selskaper, og det er også sameiene tydelige på.

Annonse

Annonsen viser bilde av anlegget 8JH Compact og en beskrivelse av det

Flere på laget

Vi får god bistand fra Advantec og Haugaland Kraft Nett AS når det oppstår behov for å ta ut kabel. Haugaland kraft Nett AS har vi også inngått en beredskapsavtale med. Å spole ut kabel er en relativt komplisert prosess med store krefter, tunge kabler og store verdier. Fokus på HMS har vært høyt, og det har ikke vært noen hendelser, verken under byggingen av lageret eller under arbeidet med inn/ut spoling av kabel. Nå er det ikke politisk korrekt å skryte - men når kapteinen på Seløy sier at de er imponert over hva vi fått til, så varmer det litt ekstra.

Vi merker at selskapene er flinke til å varsle hendelser tidlig, noe som er helt essensielt for å kunne sette prosessene i gang. Vi har samlet den viktigste informasjonen i RENberedskap-systemet, slik at alle oppnevnte kontaktpersoner der har tilgang til informasjonen som etterspørres både før og under krisesituasjoner.

Per Morten Birkelund i REN arbeider for tiden med å lage mere lettleste resymer av inngåtte kontrakter. Er det spørsmål utenfor dette så er det ikke mer komplisert enn å ta en telefon.

Den 20 juni er det sameiermøte, og nå er det fullt fokus på å forberede sakene som skal opp i styrene. Sjøkabelberedskapssamarbeidet består av 3 kabelsameier og et lagersameie, noe som genererer en god del administrativt arbeid. Vi er glade og takknemlig for innspillene og hjelpen vi får med å drive dette og videreutvikle konseptet slik at beredskapen blir solid.

REN Sjøkabelberedskap AS har inngått avtale med ON Energi AS om rammeavtale for levering av montørberedskap for jord- og sjøkabelanlegg. Avtalen er for 3 år med muligheter for 5 forlengelser på 1 år hver, slik at avtalen maksimalt kan vare i 8 år. Avrop gjøres for feilsøking samt reparasjon av feil, og det er mulighet for å benytte avtalen til etablering av nye anlegg.

Med dette har medlemsselskapene i REN Sjøkabelberedskap fått på plass en fullverdig beredskapspakke for sjøkabelanlegg, som omfatter:

  • Montørberedskap (On Energi AS),
  • Leveranse av sjøkabler (Nexans og Prysmian) ,
  • Inspeksjon av sjøkabelanlegg samt første- og andrelinjes maritim beredskap for hhv legging og reparasjon av sjøkabel (Seløy Undervannsservice og Amundsen Diving).

Ordningen for sjøkabelberedskap og prosessen rundt etableringen av dette ble presentert på CIRED-konferansen i Madrid nå i juni.

REN er godt i gang med arbeidet for å få til tilsvarende fornuftige beredskapsløsninger for GIS-anlegg og transformatorer.

Lurer du på noe? Kom gjerne innom REN sin stand på Metodedagene for å slå av en beredskapsprat.

Bildene viser utspoling av sjøkabel til fartøy i forbindelse med hendelse på sjøkabel i mai.

Annonse

Bilde viser kabelbeskyttere