Beredskapsarbeidet kommer til nytte i flere sammenhenger

Sameiet GIS 50-170 kV har anskaffet mobile 132 kV bryteranlegg i konteinere. Løsningen som er utstyrt med moderne teknologi og bærekraftige egenskaper, gir ikke bare sameiet nødvendig fleksibilitet, men åpner også for utleiemuligheter.

Publisert 26. februar 2024

Magne Solheim

Prosjektleder

Konteiner med GIS og kontrollanlegg på lager på Stord
Konteiner med GIS og kontrollanlegg. Foto: REN v/Magne Solheim

Mobile bryteranlegg 132 kV

Sameiet GIS 50-170 kV har anskaffet brytere som transporteres raskt ut og klargjøres for bruk i løpet av kort tid. Disse er innmontert i konteinere, og utgjør en komplett løsning med vern, kontrollanlegg og batterianlegg innebygget.

Behov for trening

Sameiet har anskaffet så mange av disse enhetene, at det vurderes som forsvarlig å stille ett til rådighet for utleie. Dette vil gi tiltrengt kompetanse og trening for de som skal utplassere disse, samt at det fyller et behov for midlertidige løsninger ved bygging og ombygging av transformatorstasjoner. Bryteranlegget i konteinerne er av nyeste type med moderne, miljøvennlig teknologi av samme type som om kort tid blir påbudt å benytte i Europa.

Green Mountain 

Vi har fått en forespørsel om utleie fra et stort firma som både er opptatt av miljø, og ønsker å realisere prosjekter på kortest mulig tid. Da det ble klart at det er 2 års leveringstid på GIS av miljøvennlig type, måtte man se på en midlertidig løsning. Et av sameiets anlegg skal derfor transporteres over til Østlandet vinteren 24/25 og benyttes for å koble til den første transformatoren i en ny stasjon for Elvia. Leieperioden blir ca. 14 måneder, og vi har allerede fått en antydning om at det kan være tilsvarende behov på flere anlegg fremover i tid. REN GIS-beredskap håndterer utleien, og inntektene fra dette vil medføre et behagelig nivå på driftskostnadene for sameiet de neste årene.