3D-modeller og animasjonsfilmer i REN

Bruker du RENblader når du jobber har du sett mange av våre 3D-modeller. Vi skal fortsette å lage disse, men fremover vil du også få se mange av våre animasjonsfilmer i forbindelse med RENblader og kurs.

Publisert 7. mars 2022

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

3D-modell som viser mann og selvbremsende kabeltrinser.
Eksempel på selvbremsende kabeltrinser fra RENblad 2014 Klatring i mast.

3D-modeller er noe REN har laget siden 2013 og arkivet inneholder i dag en relativt stor mengde detaljerte 3D-modeller av komponenter og anlegg som du finner i det norske kraftnettet. Andre Schmitt, som holder til i England, ble ansatt i 2014 for å arbeide med videreutvikling av eksisterende 3D-tegninger. Etter hvert ble det laget større og mer detaljrike tegninger og 3D-modeller. I tillegg til tegninger lager Andre også nå animasjonsfilmer til bruk på kurs, nett og i RENblader.

Fordelen med animasjonsfilmer kontra f.eks. tekst, er at man kan formidle mer informasjon på kort tid. I tillegg så får man muligheten til å visuelt illustrere for brukeren hvordan RENbladene mener ulike typer arbeid skal utføres. Det i seg selv har en verdi da det er lettere å diskutere en løsning når en har en tegning av det.

I år vil vi jobbe med å legge over RENbladene til HTML. Dette gjør at det åpner seg en helt annen mulighet til å vise 3D-modeller og animasjonsfilmer i bladene. Dette er en jobb som vil pågå i hele 2022.

I webinaret under viser vi deg hvordan vi jobber med animasjonsfilmer og 3D-modeller.