Nettverksuken: Teknisk Konferanse

Vår største og mest populære konferanse er i år en del av Nettverksuken! Formålet med konferansen er å sette fokus på aktuelle, tekniske utfordringer for bransjen. Disse vil bli belyst av myndigheter, aktuelle standarder, REN og andre viktige aktører. Konferansen fokuserer også på de mest vesentlige REN-prosjekter som pågår eller nylig er fullført.

Om konferansen

Teknisk Konferanse har hvert år fire-fem hovedteamer. Hvert tema inneholder faglige innlegg fra ulike deler av bransjen, og noen av dem avsluttes med diskusjon hvor også konferansedeltakere kan delta med sine spørsmål.

Årets hovedtemaer er:

  • Nett i tide - eller altfor seint?
  • Risikovurdering - noe alle snakker om, men ingen egentlig gjør?
  • Bærekraft i praksis
  • Kunstig intelligens og fremtidens teknologi i nettbransjen

Hvem passer konferansen for?

Teknisk Konferanse passer for deg som arbeider med tekniske forhold i nettvirksomheten. Om du til daglig har fokus på planlegging, prosjektering, drift eller vedlikehold er ikke avgjørende for om du hører hjemme her. Vi berører temaer relevant for alt dette. Konferansen favner bredt både i innhold og målgruppe, så ikke nøl med å melde deg på.

Standplass

Teknisk Konferanse har alltid en tilhørende leverandørutstilling. Denne er i år betydelig utvides til over 60 standplasser, og utstillingen er en sentral del av Nettverksuken. Les mer om leverandørutstillingen.

Hotell

Nettverksuken arrangeres på X Meeting Point på Hellerudsletta. Bestilling av overnatting gjøres i samme skjema som bestilling av deltakerplass.

Praktisk gjennomføring

Konferansen gjennomføres som et rent fysisk arrangement.