Skjema og sjekklister

Nøkkelen til godt kraftoverføringsnett er gode komponenter, korrekt montasje og systematisk vedlikehold. Derfor har vi utviklet skjema og sjekklister med gode veiledninger for å bidra til at nettet til enhver tid er i best mulig stand.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Kontroll og vedlikehold

For å sikre at komponenter er riktig montert og at levetiden til nettanlegget blir lengst mulig, er det nødvendig med både befaring, inspeksjon, slutt- og tilstandskontroll. Vi har tilpasset våre skjema til den enkelte aktivitet for å sikre at alle relevante punkter blir husket på.

Skreddersydd til anleggstyper

I kraftoverføringsnettet finner vi mange ulike anleggs- og komponenttyper. Generelle skjema og sjekklister kan derfor aldri bli gode nok. Derfor tilbyr vi skreddersydde skjema for følgende anleggstyper:

  • Transformatorstasjon
  • Nettstasjon
  • Regionalt luftnett
  • Høyspenningsluftnett
  • Lavspenningsluftnett
  • Høyspenningskabelnett
  • Lavspenningskabelnett
  • Utendørsbelysning

Kan integreres i dine IT-systemer

For å sikre at flest mulig kontrollpunkter på et skjema er relevante, kan innholdet tilpasses til den befarings-, inspeksjons- eller kontrolljobben som skal gjøres. Skjemaene lastes ned som utfyllbare PDF-filer.

Vi vet at inspeksjons- og kontrollaktivitet krever ulik programvare, mye dokumentasjon og tellekanter i arkivet. For å lette dette arbeidet, har vi åpnet for integrasjon av våre skjema direkte i den programvaren du benytter. Ta kontakt for mer informasjon om våre integrasjonsløsninger.

Kontaktperson for Skjema og sjekklister

Portrett av Kåre Espeland

Kåre Espeland

Avdelingsleder Stasjoner og kabelnett

E-post:

Mobil: 404 00 374

Tekniske fagområder og publikasjoner • Teknisk programvare • Faglig innhold i kurs og opplæring