Planbok

Planleggingsbok for kraftnett bidrar til helhetlig teknisk og økonomisk planlegging av kraftnettet. I samarbeid med SINTEF Energi tilbyr vi en oppdatert og systematisert planbok.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hva innholder den?

I Planboka samles, systematiseres og oppdateres stoff som er utviklet i ulike prosjekter:

 • Teori for planlegging av kraftnett
 • Aktuelle forutsetninger
 • Tekniske og økonomiske data
 • Eksempler
 • Enkle PC-verktøy

Målsetning og rammebetingelser

 • Mål og rammebetingelser ved teknisk/økonomisk planlegging kraftnettet

Systematikk

 • Systematikk ved planlegging av kraftnett
 • Systematikk ved mindre utbygging i lavspenningsnettet
 • Systematikk ved større utbygginger i fordelingsnettet
 • Systematikk ved fornyelse av nett
 • Systematikk ved integrasjon av distribuert produksjon i distribusjonsnett
 • Planlegging med flere energibærere
 • Nettplanlegging/saksbehandlingsprosedyrer

Analyse av last og lokal produksjon

 • Fastlegging av belastninger ved analyser i lavspenningsnett
 • Fastlegging av belastninger ved analyser av høyspennings distribusjonsnett
 • Beregning av sammenlagret maksimaleffekt ved hjelp av Useload

Tiltaksanalyse

 • Nettutforming og nettdata
 • Kort om kabelnett kontra luftnett
 • Kompensering i kraftnett
 • Nettplanlegging og sluttbrukertiltak I
 • Nettplanlegging og sluttbrukertiltak II

Tekniske analyser

 • Lastflytanalyser og kortslutningsberegninger
 • Leveringspålitelighet
 • Spenningskvalitet
 • Strømføringsevne for kraftledninger
 • Tekniske data
 • Feilstatistikk

Økonomiske analyser

 • Grunnleggende økonomisk teori
 • Kostnadskatalog distribusjonsnett
 • Kostnadskatalog regionalnett
 • Kostnadskatalog transmisjonsnett
 • Brukstid for tap
 • Tapskostnader
 • Avbruddskostnader
 • Økonomisk optimalt tverrsnitt
 • Estimering av økonomisk nytteverdi
 • Analyse av vedlikeholds- og fornyelsesbehov
 • Økonomiske tabeller

Programvare

 • Regneark for beregning av termisk grenselast
 • Regneark for beregning av feilstrømmer i lavspennings IT- og TN-nett
 • Regneark for beregning av spenningsfall ved motorstart
 • Regneark for beregning av lastflyt langs en lavspenningsradial
 • Program for beregning av magnetfelt under luftledninger - TESLA
 • Program for beregning av kraftledningsparametre

Planboken blir oppdatert av SINTEF Energi hvert år basert på åpne FoU-resultater fra pågående prosjekter. Prosjektene blir i hovedsak finansiert av nettselskap, Fornybar Norge, Norges forskningsråd og SINTEF Energi selv.

Hvem bruker den?

Målgruppen for Planbok er i første rekke nett- og driftsplanleggere i norske nettselskap. Erfaring viser at også industriselskaper, leverandører, konsulenter og undervisningssektoren har nytte av innholdet. Brukere av nettinformasjonssystemer har nytte av Planbok som bakgrunnsmateriale.

Kontaktperson for Planbok

Portrett av Hans Brandtun

Hans Brandtun

Teknisk sjef

E-post:

Mobil: 404 00 371

Teknisk strategi, utvikling og koordinering