AUS-mentor

AUS-mentor gir nettselskaper og entreprenører mulighet til å oppnå store besparelser gjennom å øke sin kompetanse innenfor Arbeid Under Spenning.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hva er AUS-mentor?

AUS-mentor er vårt mentorprogram for Arbeid Under Spenning. Vi i REN mener at den viktigste forutsetningen for økning i AUS-aktiviteten er økt kompetanse hos nettselskaper og entreprenører på ingeniør- og planleggernivå. Derfor ønsker vi oss et tettere samarbeid med de selskapene som har størst nytte av AUS og vil tilby veiledning og opplæring i arbeidet. Vi har utviklet AUS-håndboka og en lang rekke arbeidsprosedyrer som finnes i RENbladene. Vi har mye kompetanse å dele.

Denne mentorordningen hjelper nettselskaper og entreprenører å dekke sitt kontinuerlige behov for AUS-opplæring og kompetansefremming. Gjennom programmet vil du også få økt din bedrift sine muligheter til å få opp AUS-andelen av vedlikeholdsarbeidet og oppnå store besparelser på det arbeidet.

Hva innebærer det?

Selve mentorordningen innebærer opptil 20 timer veiledning per år, for driftsleder eller fagansvarlig for AUS. I tillegg får dere to dager med skreddersydd kurs og opplæring hvert år. Kursprogrammene tilpasses deg og din bedrift sine ønsker og kompetansenivå innen 1-24kV AUS. Her har vi mulighet til å dekke mange nyttige områder innenfor feltet, som blant annet:

  • Opplæring for planleggere/ingeniører som skal prosjektere eller bygge AUS-vennlig
  • Opplæring for driftssentralpersonell, driftsleder og fagansvarlig
  • Veiledning i forbindelse med bruk av verktøy for planleggere
  • Gjennomgang av prosedyrer og aktuelle jobber
  • Bestilling av AUS-oppdrag (bestillingskompetanse og byggherreansvar)
  • Beregning av lønnsomheten av AUS
  • Bruk av verneutstyr som hansker, klær og støvler, til AUS og andre oppdrag
  • Gjennomføring av obligatorisk prøve
  • Erfaringsutveksling

Dersom dere har behov og lyst på annet kursinnhold så finner vi ut av det.

Vi arrangerer også en felles studiereise for alle som abonnerer på AUS-mentor der vi står for det faglige innholdet. Deltakerne dekker sine egne reiseutgifter. Dere som har AUS-mentor vil få spesialpris på Temadager AUS som arrangeres hvert år. I tillegg får abonnenter rabatt på andre kurs og arrangement hos oss.

Kontaktperson for AUS-mentor

Portrett av Kai Solum

Kai Solum

Avdelingsleder Forvaltning og luftnett

E-post:

Mobil: 959 75 019

Tekniske fagområder og publikasjoner • Teknisk programvare • Faglig innhold i kurs og opplæring • AUS - arbeid under spenning