Nye verktøysabonnement

Fra og med 1. juli innføres nye abonnement for verktøyene Kostnadskatalog med kalkyle og Anleggsbidrag. De skilles fra samme tidspunkt ut fra det store Distribusjonsnett-abonnementet. For å fortsette å bruke verktøyene etter 1. juli, må ditt selskap tegne nye abonnement hos oss.

Hvorfor gjøres endringen?

For å opprettholde tilstrekkelig kvalitet på verktøyene over tid, kreves betydelig videreutvikling, vedlikehold og tiltak for å ivareta informasjonssikkerhet. Dagens abonnementsordning hvor verktøyene er inkludert i Distribusjonsnett-abonnementet, gir ikke tilstrekkelig finansiering for å kunne fortsette å levere verktøy av god kvalitet.

Samtidig som det innføres nye verktøysabonnement, utvikler vi nå ny funksjonalitet for RENblader. I andre halvår 2022 vil RENblader leses direkte i nettleseren, bli rikt illustrert med 3D-modeller og inneholde et stort antall videopresentasjoner av RENbladenes viktigste innhold. Dette styrker både tilgjengeligheten av innholdet og brukeropplevelsen i vesentlig grad. Videreutviklingen av RENblad medfører ingen egen prisøkning og krever ikke tilleggsabonnement.

Hvilke abonnementsalternativer finnes?

Det innføres nå to separate abonnement: Kostnadskatalog med kalkyle og Anleggsbidrag med prosjektering av tilknytning (forkortet Anleggsbidrag).

Kostnadskatalog med kalkyle

  • Inneholder kostnadskatalog for distribusjons- og regionalnett
  • Overslag og kostnadsestimat
  • Ferdige arbeids- og materiellpakker
  • Velg mellom egne selskapspriser eller bransjepriser

Anleggsbidrag med prosjektering av tilknytning

  • Overhold forskriften for anleggsbidrag
  • Fordel kostnader mellom nettselskapet og kunder og gjennomført sluttoppgjør
  • Prosjekter stikkledning og kortslutningsvern i verktøyet Ledning
  • Beregn kvoter for støy i verktøyet Overharmonisk kalkulator

Kostnadskatalog med kalkyle er navnet på verktøyet som lar deg bruke kostnadskatalogen. Her kan du lese mer om verktøyet.

Anleggsbidrag med prosjektering av tilknytning inneholder verktøyene Anleggsbidrag, Ledning og Overharmonisk kalkulator. Vi går nå i gang med å utvikle Effektkalkulator, som vil være et viktig og nyttig tilskudd ved prosjektering av tilknytninger. Overharmonisk kalkulator er allerede under videreutvikling, og vil i ny versjon få navnet Støy. Her kan du lese mer om verktøyene.

Verktøyet Anleggsbidrag benytter kostnadskatalogen som underlag for både prosjektering av beregninger av kostnader. Bruk av Anleggsbidrag krever derfor abonnement på både Kostnadskatalog med kalkyle og Anleggsbidrag.

Skjermbilde fra verktøyet Anleggsbidrag
Skjermbilde fra Anleggsbidrag

Hva skjer med pågående prosjekter i verktøyene når abonnementene endres?

Dersom ditt selskap kjøper abonnement på Kostnadskatalog med kalkyle og Anleggsbidrag med prosjektering av tilknytning innen 1. juli vil både prosjekter og verktøy fungere som før. Som bruker av verktøyene vil dere ikke oppleve noen endring, og alle prosjekter vil være tilgjengelig som i dag.

Dersom ditt selskap ikke tegner abonnement innen 1. juli, opphører tilgangen til både verktøyene, påbegynte og avsluttede prosjekter fra samme dato. Prosjektene oppbevares i våre systemer i 12 måneder før de slettes. Ved kjøp av abonnement innen 12 måneder, vil prosjektene igjen bli tilgjengelig som før.

Hva koster abonnementene?

Som for de fleste av våre abonnement er prisene for nettselskaper basert på antall nettkunder som er tilknyttet selskapet. Faktura for 2022 vil bli pålydende årspris, mens det fra og med 2023 vil følge ordinær, halvårlig fakturering.

For andre selskaper enn nettselskaper gjelder egne priser.

Pristilbud gis på forespørsel om abonnement via skjema nedenfor.

Hvordan tegnes abonnement på verktøy?

Nedenfor finner du lenke til et enkelt bestillingsskjema. Der oppgir ditt selskap hvilke abonnement dere ønsker å tegne. Deretter følger vi opp med det praktiske knyttet til abonnementsavtale og elektronisk signatur av denne.

Vi setter pris på tilbakemelding gjennom skjemaet også om dere ikke ønsker abonnement på verktøyene. Da slipper dere å motta flere påminnelser fra oss i tiden før og etter 1. juli.